Fynsk skov rejst i Greve: Nu vil politikerne lave reglerne om

Flere odenseanske politikere vil nu have lavet reglerne om, så det ikke er muligt at erstatte fynsk fredskov med træer andre steder i landet.

Det er ikke imod reglerne, at den fældede fredskov i Odense er blevet erstattet af puljeskov i Greve.

Nu vil flere politikere i Odense dog have lavet reglerne om. De mener nemlig ikke, at det kan være rigtigt, at fældede træer i Odense kan erstattes af træer i Greve.

- Det er jo dejligt for Greve, at de har fået fredet nogle af deres træer, men det er selvfølgelig en rigtig utilfredsstillende sag fra Odense Kommune, at det er endt sådan her, siger Anne Skau Styrrishave (R), der er medlem af Klima- og Miljøudvalget i Odense Byråd.

- Vi er nødt til at forlange, at der skal plantes træer for de træer, der bliver fældet, og det vi vil kigge ind i, siger klima- og miljørådmand Tim Vermund (S).

Puljeskov er blevet til fredskov

Da Facebook i 2021 fik tilladelse til at fælde et stykke fredskov i Tietgenbyen, betingede Odense Kommune sig, at techgiganten skulle rejse dobbelt så meget skov et andet sted.

Meta, der ejer Facebook, har som erstatning for skoven i Tietgenbyen betalt 80.000 kroner for, at 2,29 hektar af træerne i en puljeskov i Greve nu er kategoriseret som fredskov. Og selvom det kan lyde besynderligt, så er det helt efter reglerne.

- Reglerne er rettet mod, at vi på landsplan ikke skal have en nedgang i det fredskovspligtige areal, og derfor følger det af de regler, at det er muligt at etablere et stykke skov i Greve, selvom den oprindelige skov, som den skov skal erstatte, ligger i Odense, siger Morten Rolsted, der er funktionsleder i Miljøstyrelsen.

Præcisering
Afsnittet omkring arbejdsfordelingen mellem By- og Kulturforvaltningen, og Klima- og Miljøforvaltningen er præciseret, så det mere tydeligt fremgår, hvilke forvaltninger, der har ansvaret for hvad.

De 2,29 hektar fredskov i Greve er en del af en såkaldt puljeskov, hvor Naturstyrelsen foreløbig har plantet 160 hektar skov, der skal være med til at øge biodiversiteten, beskytte grundvandet og binde CO2.

Mangel på plads og medarbejdere

Ifølge Odense Kommune er det både mangel på egnede arealer og medarbejdere, der er årsagen til, at erstatningskoven ikke kunne rejses i Odense.

Udfordringen er, at Klima- og Miljøforvaltningen har fået afsat fire millioner kroner til ny skov. De penge må dog kun bruges til ny skov. Erstatningsskov hører under By- og Kulturforvaltningen. Men her har der ikke været penge til medarbejdere, der kan finde arealer til nye skov.

Anne Skau Styrrishave kalder det for ”uhensigtsmæssigt”, mens endnu et medlem af Klima- og Miljøforvaltningen vil have løst problemet.

- Man er nødsaget til at få det her lidt mudrede billede mellem forvaltningerne til at fungere, siger Mark Grossmann (V).

I dag har Odense 3.500 hektar skov, og ifølge kommunens klimahandlingsplan skal dette areal fordobles inden 2030.

Men når kommunen ikke har kunnet finde plads til blot fire hektar erstatningsskov, så er der brug for nye initiativer, hvis ambitionen skal indfries, mener byrådspolitikerne.

- Det kunne for eksempel være en form for skovfond, hvor man siger til bygherrerne, at de skal betale til skovfonden, sådan at vi sikrer, at der kommer penge i kassen, så vi kan erstatte de træer, der bliver fældet, siger Mark Grossmann.

Mens politikerne i Odense kæmper videre for at få reglerne lavet om, så måtte de for nyligt selv ændre planer, da en stædig elevrådsformand krævede bussen til gymnasiet genindført.

Oversigt

    Oversigt