I det fynske folks tjeneste

International forskerpris til fynsk børnelæge

Overlæge, ph.d. og lektor Henrik Thybo Christensen, H.C. Andersen Børnehospital på OUH, modtog i weekenden en forskerpris på European Society of Paediatric Endocrinology (ESPE's) kongres i Leipzig.

Henrik Thybo Christensen, H.C. Andersen Børnehospital på OUH, modtog i weekenden en forskerpris på European Society of Paediatric Endocrinology (ESPE's) kongres i Leipzig.

Prisen blev givet for international forskning i sygdommen medfødt hyperinsulinisme.

Medfødt hyperinsulinisme er en sjælden sygdom, som findes hos børn, der er født med for meget insulin i blodet. Børnene får derfor et alt for lavt blodsukker og risiko for krampeanfald, bevidstløshed samt en høj risiko for svære hjerneskader, hvis sygdommen ikke bliver behandlet - men international forskning har givet stærkt forbedrede behandlingsmuligheder.

Resultat af internationalt samarbejde

Sygdommens sjældenhed giver behov for at samle patientmateriale på tværs af landegrænser og for inddragelse af mange forskningsdiscipliner. Henrik Thybo Christensen er leder af Center for Medfødt Hyperinsulinisme på OUH og har i en årrække samarbejdet med flere internationale partnere - fx forskere fra Moskva og Saudi Arabien.

Den internationale forskning har været frugtbar. Samarbejdet med Moskva har ført til en russisk ph.d. om emnet og stærkt forbedret behandling af sygdommen i landet, mens amarbejdet med forskere i Saudi Arabien har ført til en artikel i det ansete tidsskrift Diabetes Care.