Lindø-arbejdere har fundet nye job

Næsten halvdelen af de medarbejdere, der blev fyret først fra Lindø, er i dag i arbejde. Over halvdelen har selv fundet nyt arbejde. De resterende har fået god hjælp til omskoling fra den særlige globaliseringsindsats.

For godt tre år siden blev de første 1358 medarbejdere afskediget fra Lindøværftet. EU bevilligede dengang penge til at iværksætte omskoling for medarbejderne

Nu viser en ny statusrapport, at mange tidligere Lindøfolk er i gang med et helt nyt arbejdsliv.

Omkring 45 procent af de 1358 medarbejdere kommet i job inden for beslægtede områder, især metalbranchen.

Desuden har 568 personer taget imod tilbud om omskoling i første runde af den såkaldte EGF-indsats, hvor de bl.a. har taget svejsekurser, kurser inden for energi-, robot- og velfærdsteknologi samt kurser inden for bygge- og anlægsbranchen med henblik på at blive klar til de kommende investeringer i byudvikling.

Har tilegnet sig nye kompetencer

Indtil nu er det lykkedes for omkring 35 procent af dem, som har omskolet sig, at få et nyt arbejde. Knapt 55 procent er fortsat på offentlig forsørgelse, heraf 50 procent på dagpenge.

- At 35 procent af de omskolede er kommet i arbejde er et foreløbigt rigtigt godt resultat. For dem, som endnu ikke har fået arbejde, burde det kun være et spørgsmål om tid. De omskolede medarbejdere har tilegnet sig nye kompetencer og er nu helt klar til job i andre brancher. , siger medlem af arbejdsmarkedsudvalget Ole Christensen, Kerteminde Byråd, SF.

Indsatsen fortsætter

Lindø-folkenes beskæftigelsesmuligheder er især øget, fordi deres nye kompetencer er målrettet det fremtidige arbejdsmarked.

- Netop på grund af krisen, og fordi omskolingsforløbene først lige er overståede, kan vi endnu ikke se det fulde omfang af effekterne. Men effekterne er for kraftigt opadgående, siger rådmand Peter Rahbæk Juel (S) fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense.

Der er samlet set brugt tæt på 40 millioner kroner ud af EU's samlede bevilling på 104 millioner kroner.

Anden del af EGF-indsatsen fortsætter i forhold til de senest afskedigede Lindøfolk. Den omfatter 980 personer og løber indtil oktober 2013.