I det fynske folks tjeneste

Mere psykologhjælp til studerende

Studerende på Erhversskolerne i Odense vil også de næste fire år kunne få psykologhjælp, hvis de er ved at forlade deres studie. Ordningen får stor ros fra alle sider.

Gennem de sidste fire år har Psykologisk Pædagogisk Rådgivning i Odense hjulpet 341 unge studerende. Samtalerne har resulterert i at 82 procent af de studerende fortsatte på deres studie.

- Vi ved, at professionel psykologisk støtte gør en forskel til gavn for de unge som måtte have personlige problemer. Og rigtig hjælp i rette tid kan være med til at den unge fortsætter sin uddannelse frem for at droppe ud, siger rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen Stina Willumsen(SF). 

Psykologordningen er finansieret af Servicestyrelsen og de har netop bevilget penge til en ny fire-årig periode.

Ordningen omfatter studerende på Kold College, Dalum Landbrugsskole, Social- og Sundhedsskolen, Produktionsskolen Elsesminde, Tietgenskolen og Syddansk Erhvervsskole.