Min mening: Vi skal vælge folkeskolen til

Hvis folkeskolen skal bevare sin status som vores vigtigste samfundsbærende institution, så kræver det, at vi vælger den til både politisk og som forældre.

Af Tim Vermund Andersen, Socialdemokratiet, Odense

Som det er i dag, er der for mange Odenseanske forældre som vælger folkeskolen fra. Det er derfor for os politikere ikke nok, kun at have fokus på, hvordan vi løfter i bunden. Vi skal turde at have høje ambitioner på alle vores børns vegne. 

Vi har det klare mål, at de kommende generationer bliver bedre uddannede end deres forældre. Særligt børn af ufaglærte forældre. Derfor skal vi styrke det faglige niveau for alle og samlet set hæve vores karaktergennemsnit i Odense. Alle elever skal blive så dygtige de kan, men endnu flere skal have 10 og 12 i karakter, end det er tilfældet i dag. Fastholder vi de fagligt stærke elever i folkeskolen, løfter vi også de fagligt svageste.

Min mening - på vej mod valg

Det skal være sjovt at gå i skole. Jeg vil én gang for alle have gjort skolen mere varieret og fuld af bevægelse, så færre drenge bliver skoletrætte og flere elever trives. Ingen elever skal føle sig alene eller ensomme i folkeskolen i Odense. Det gavner børn at vokse op sammen med børn, som ikke ligner dem selv. 

Vores folkeskole skal afspejle resten af Odense. Som det er i dag, er en for stor en andel af de tosprogede elever og børn med sociale udfordringer samlet på de samme få skoler. Det går udover elevernes faglige og sproglige udbytte, skaber en skæv fordeling af de tildelte midler og skader folkeskolens renommé. På den lange bane vil vi have en mere blandet by, men på den korte bane må vi forsøge at give os selv de bedst mulige redskaber, så vi sikrer, at der maksimalt går 25 pct. tosprogede elever på de enkelte skoler.

Det mest afgørende for at et barn klarer sig godt i folkeskolen, er en dygtig lærer. Det mest afgørende for at læreren præsterer godt, er en dygtig skoleledelse. Hvis ovenstående mål skal nås kræver det de dygtigste medarbejdere. Derfor er det vores mål, at vi i Odense skal tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere og ledere i landet. Både ved at være en attraktiv kommune at arbejde i, men også ved at give indflydelse til og at skabe arbejdsglæde hos vores medarbejdere. 

Vi vil skabe en folkeskole med friere rammer og mere indflydelse på den enkelte skole. En skole, hvor medarbejderne oftere får et ”ja” til gode ideer. En skole med muligheder for opkvalificering og støtte til at løse deres kerneopgave bedst muligt. Hvis jeg bliver genvalgt, vil jeg kæmpe folkeskolens sag ved hvert eneste budget og hver eneste dag.