Påbud til børneafsnit: Udsætter ansatte for en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko

Børneafsnittet på OUH er så belastet, at Arbejdstilsynet har givet afdelingen et påbud, da de ansatte er udsat "for en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko".

Et påbud fra Arbejdstilsynet afslører stærkt kritisable forhold på børneafdelingen på Odense Universitetshospital. 

Tilsynet skriver i påbuddet, at "vi vurderer samlet, at arbejdet med patienter og pårørende i Børneafsnit H1 udsætter ansatte for en sikkerheds- og sundhedsmæssig risiko".

De kritisable arbejdsforhold skyldes ifølge påbuddet mange nyansatte, opsigelser og sygefravær relateret til manglende forebyggelse af høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Derudover fortæller de ansatte om mistrivsel, ondt i maven og kolleger, der bryder sammen.

- Der er flere sygeplejersker, der kan kende sig selv i, at de græder, når de er på arbejde, fortæller fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne på OUH, Betina Iroisch Kristensen.

Tilsvarende resultat på andre afdelinger

Arbejdstilsynet besøgte kun børneafdelingen, men hospitalsansatte mener, at forholdene ikke er meget anderledes på andre afdelinger. 

- Der er kolleger, der har fortalt, at hvis Arbejdstilsynet kom til deres afdeling, kunne de have en formodning om, at det ville blive et tilsvarende resultat hos dem, fortæller Betina Iroisch Kristensen.

Besøget fra Arbejdstilsynet fandt sted i april, og siden da har afdelingen arbejdet med påbuddet ifølge sygeplejefaglig direktør Mathilde Schmidt-Petersen.

En del af arbejdet

Hun fortæller, at ledelsen tager påbuddet meget alvorligt, men at vrede og kede af det pårørende, som påbuddet omtaler, er en del af arbejdet som sygeplejerske.

- De høje følelsesmæssige krav er en del af arbejdet, og det er de, fordi vi har med syge mennesker at gøre. Vi har ikke mulighed for at fjerne det fra jobbet, men vi skal sikre, at sygeplejerskerne kan håndtere det ved at give dem god introduktion og indføring i arbejdet, siger Mathilde Schmidt-Petersen.

I næste uge modtager børneafdelingen en opfølgende rapport fra Arbejdstilsynet, der vil vise, om det belastede arbejdsmiljø er blevet bedre.