Principiel sag: Folkeskolelærer vinder over Odense Kommune

Det var uberettiget, at Odense Kommune i 2014 gav lærer Erik Schmidt en advarsel for "negativ attitude" på et personalemøde, siger Østre Landsret.

 

Opdateret
Clock29. nov 2018, kl. 13:39
Opdateret med kommentar fra Odense Kommune.

Torsdag faldt der afgørelse i Østre Landsret i sagen om Erik Schmidt, der var skolelærer på Agedrup Skole.

Erik Schmidt piskede ikke nogen negativ stemning op, og han var ikke særligt negativ over for de ændrede arbejdstidsregler i 2014 forhold til andre lærere, skriver Østre Landsret i sin afgørelse, fortæller Folkeskolen.dk.

Østre Landsret lægger vægt på, at der var tale om et personalemøde, hvor der var en debat, at det også faldt inden for mødets formål at debattere, og "at baggrunden for udbruddet skyldtes et regneark med et indhold, som flere lærere på mødet tolkede som omhandlende blandt andet differentieret forberedelsestid".

Formand for Odense Lærerforening, Anne-Mette Kæseler Jensen, kalder dommen en sejr for ytringsfriheden.

- Jeg mangler ord, siger Anne-Mette Kæseler Jensen, da TV 2/Fyn fanger hende kort efter domsafsigelsen.

- Det er en vigtig dom og en stor sejr for at sikre ytringsfriheden, siger hun.

Det er Danmarks Lærerforening, der har ført sagen for Erik Schmidt.

- Dommen er en afgørende oprejsning til en dygtig og respekteret folkeskolelærer og en vigtig sejr for ytringsfriheden, siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening i en pressemeddelelse.

- Dommen understreger, at lærerne har ret til at engagere sig i og ytre sig om forholdene i skolen. Det er ekstremt vigtigt, for de fagprofessionelles stemme er med til at kvalitetssikre skolens arbejde og udvikling, siger Anders Bondo Christensen.

Fik tjenestelig advarsel

I 34 år var Erik Schmidt skolelærer på Agedrup Skole. Men i foråret 2014 fik han pludselig en tjenstlig advarsel af sin skoleleder for at have 'udvist negativ attitude og negativ adfærd'.

Retten i Odense frifandt Odense Kommune og dømt Danmarks Lærerforening at betale en del af sagens omkostninger - 100.000 kroner.

Forsvarer: En sag om ytringsfrihed

Siden sagen i Odense Byret har Danmarks Lærerforening skiftet advokat, og Steen Hellmann valgte i sin procedure i Østre Landsret at lægge stor vægt på, at sagen også handler om offentligt ansattes lovfæstet udvidede ytringsfrihed.

Erik Schmidt blev i følge sin egen forklaring i Øster Landsret vred, fordi lederen i et oplæg på et lærermøde lagde en gennemgribende ændring i arbejdsforholdene, der ikke på forhånd var blevet diskuteret med lærerne, fortæller folkeskolen.dk.

- Jeg hævede stemmen, men tonen var ikke uanstændig. Det ville kræve, at der var noget personligt i det, og det var der absolut ikke, sagde han i retten i følge Folkeskolen.dk.

Skoleleder Mohammed Bibis var få måneder før mødet den 7. maj 2014 tiltrådt stillingen på Agedrup Skole.

Han fastholdt i landsretten sin forklaring om, at læreren stærkt ophidset og i affekt rejste sig, skubbede stolen bagud og råbte, at "nu må det vanvid fandeme stoppe", kom det frem i Østre Landsret.

Odense Kommune skal som taber af sagen betale 126.250 kroner plus renter for at dække de omkostninger, som Danmarks Lærerforening har haft i forbindelse med sagen, skriver Danske Kommuner.

Tager dommen til efterretning

Skolechef i Odense Kommune, Nikolaj Juul Jørgensen, siger, at kommunen tager afgørelsen til efterretning.

- Advarslen blev givet, fordi vi mente, det var en passende advarsel at give. Dommerne har så vurderet på baggrund af den måde som forløbet er blevet beskrevet for retten, at Erik Schmidt ikke gjorde sig skyldig i en tjenesteforseelse og dermed ikke skulle have haft en advarsel, siger Nikolaj Juul Jørgensen.

- For Odense Kommune har der aldrig været tale om en principiel sag. Det har for os været en konkret personalesag, og ikke en sag om ytringsfrihed, siger han.

Se overblik over hele forløbet her.

Opdateret
Clock29. nov 2018, kl. 17:16
Slåfejl rettet i citat.

 

Oversigt

    Oversigt