Psykiater: Jeg tvivler på psykosediagnosen

Speciallæge i psykiatri Niels Kjeldsen-Kragh fra Odense sad med ved dagens retsmøde i sexkrænkersagen, og han tvivler på tiltalte CJs påstand om, at han var psykotisk, da han forgreb sig på de to piger.

Niels Kjeldsen-Kragh vil ikke sidde i retten og stille diagnoser, men psykiateren vurderer, at den tiltaltes påstand om, at han var psykotisk i gerningsøjeblikket ikke lyder troværdig:

- Jeg kan tvivle på psykosediagnosen. Han beskriver den ikke særlig detaljeret. Han siger et eller andet om, at han er styret af Gud, og han er styret af radio og tv, men han kommer ikke næremere ind på, på hvilken måde han er styret. Mange psykotikere kan fortælle mere detaljeret om deres psykose. Det gør han ikke, og hvad der endvidere er påfaldende er, at hver gang han er i forklaringsvanskeligheder, så siger han, jamen jeg var jo psykotisk, uden at redegøre for hvordan, så han har en vanskelig sag, når han skal forklare sig over for dommeren, siger Niels Kjeldsen-Kragh.

Svær personlighedsforstyrrelse

Niels Kjeldsen-Kragh tror, at CJ lider af en alvorlig personlighedsforstyrrelse, sandsynligvis fremkaldt af nogle svigt i barndommen, hvor han selv fik krænket sine egne grænser.

I dagens retsmøde kom det også frem, at han lider af ADHD. Også det undrer psykiateren, for det udviser han ingen tegn på at være:

- ADHD er noget, der medfører koncentrationsbesvær og opmærksomhedsbesvær og hyperaktivitet, og jeg synes ikke han har nogen af delene. Han sidder roligt, han bevæger sig ikke, han er meget koncentreret og opmærksom på det, anklageren siger til ham. Han taber ikke den røde tråd, han svarer relevant på det, han bliver spurgt om, siger psykiateren.