Se placeringerne her: Fem nye kunstgræsbaner på vej i Odense efter millionaftale

Odense Kommune vil styrke fritidslivet med en aftale på 95 millioner kroner som led i Velfærdens Fundament.

Fritidslivet i Odense skal have et løft på 95 millioner kroner. 

Det betyder blandt andet, at der er fem nye kunstgræsbaner på vej til byens foreninger.

Pengene er en del af  Odense Kommunes beslutning om at afsætte omkring  1,8 milliarder kroner til velfærdens fysiske rammer frem mod 2030. Det, de kalder Velfærdens Fundament.

- Det kommer til at betyde at foreningerne får bedre muligheder, siger byrådsmedlem i Odense Kommune Reza Javid fra Enhedslisten.

Fem nye kunstgræsbaner

De 95 millioner kroner til Odense Kommunes fritidsliv er afsat i tre grupper.

En af dem er fem nye kunstgræsbaner til 25 millioner kroner.

Der arbejdes nu på at oprette kunstgræsbaner ved B67, Fjordager IF, Højby S&G, Odense KFUM og Dalum IF. Foreningerne er valgt ud fra blandt andet antal medlemmer, at der ikke er baner i nærheden, og at børn fra skoler og klubber i nærheden kan få glæde af banerne.

- Der har været stor efterspørgsel efter kunstgræsbaner fra klubberne i Odense, så det er rigtig godt, at vi sætter de fem i gang, fortæller byrådsmedlem i Odense Kommune Reza Javid fra Enhedslisten.

Derudover bliver tre eksisterende baner nyanlagt, så kvaliteten løftes. Derudover overtager kommunen driften af alle nye og eksisterende kunstgræsbaner.

- Kunstgræsbaner kan man bruge hele året, og man kan bruge dem meget længere tid per dag, for de bliver ikke nedslidt på samme måde som en græsbane, så det er en god nyhed for dem, der bruger kunstgræsbaner, siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel, (S). 

Vedligehold af lokaler, haller og klubhuse

Udover kunstgræsbaner er der afsat 50 millioner til at vedligeholde de kommunalt ejede haller, foreningslokaler og klubhuse. Særligt lokalernes indeklima og omklædningsfaciliteter forbedres. Her skal klubberne og foreningerne efter planen inddrages, når det skal besluttes hvor forbedringerne konkret skal laves.

- Det vil helt klart løfte oplevelsen af at bruge vores fritidstilbud, at vi nu kan få renoveret og moderniseret for eksempel omklædningsrum og få lavet en klogere inddeling af haller og få løst en række ting. Det gør det mere indbydende som bruger, og klubberne får bedre faciliteter at drive klub i, siger Peter Rahbæk Juel og fortsætter:

- For byen betyder det forhåbentligt, at flere vil dyrke sport og idræt, og det er godt for folkesundheden og er med til at skabe fællesskaber, så det er en god nyhed på rigtig mange plan. 

For de selvejede bygninger i Odenses fritidsliv afsættes ti millioner kroner til en pulje som klubberne kan søge, hvis de ønsker at renovere deres faciliteter. Til puljen afsættes to millioner hvert år i fem år.

De sidste ti millioner kroner er øremærket til bedre omklædningsrum og muligheden for at dele byens haller fysisk op, så den samlede halkapacitet udnyttes bedre. Pengene her skal gå til både de kommunalt ejede bygning og de selvejede.