Velfærdsløft i Odense: Milliarder til børn, skoler og ældre

Odense vil frem mod 2030 forbedre og renovere daginstitutioner, skoler og ældrepleje med den største anlægsinvestering nogensinde for i alt 1,8 milliarder kroner. Finansieringen af velfærdsplanen udestår dog.

Et enigt Odense Byråd afsætter nu 1,8 milliarder kroner til at renovere og forbedre velfærdsinstitutioner i kommunen.

Aftalen, som byrådets syv partier står bag, hedder "Et trygt fundament for vores fælles velfærd", og er ifølge politikerne den største enkeltstående anlægsinvestering i velfærden nogensinde.

Der bliver delt penge ud til både vuggestuer, børnehaver, folkeskoler, plejecentre, plejeboliger og handicaptilbud, men hvor pengene skal komme fra er endnu ikke afklaret.

- Aftalen er ikke finansieret endnu. Den har status som rammeaftale. Men den forpligter partierne sig til at finde penge til velfærdsplanen. I første omgang skal de findes inden for de næste fire år, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

-  Finansieringen må vi se, om vi kan blive enige om, men i første omgang er vi glade for, vi er enige om aftalen, siger den konservative rådmand Søren Windell.

Den konservative Søren Windell er overordnet glad for aftalen, men er spændt på, hvordan finanseringsplanen bliver.
Fotograf: Natacha Djervad

Kæmpe løft til skolerne

Især byens mindste og skolerne får flere penge de kommende år.  Målet er, at eleverne bliver engagerede samfundsborgere, der er parate til at bidrage til udviklingen i samfundet.

- Børnene i Odense skal også være frie. Det gælder både frihed fra negativ social kontrol, radikalisering og falske nyheder spredt på især sociale medier. Men det gælder også evnen til at bruge friheden fornuftigt ved at deltage i lokal-samfundet, foreningslivet og demokratiske samtaler, der binder os mennesker sammen i levende og forpligtigende fællesskaber, står der i aftalen. 

En milliard til børn

Aftalen indebærer, at der bliver afsat en halv milliard, der skal forbedre forholdene for de mindste børn. Frem mod 2030 forventer kommunen, at der kommer 2.400 flere børn end i dag. De 550 millioner skal bruges til at bygge flere børnehuse, så der skabes omkring 800 nye pladser i daginstitutionerne. 

Byens folkeskoler skal forbedres for 500 millioner kroner. Blandt andet skal skolerne renoveres og vedligeholdes for et par hundrede millioner kroner. Samtidig skal skolerne omdannes, så de bliver et omdrejningspunkt for bevægelse og sport, står der i aftalen. 

- Det er en stor sejr for os. Vi kigger ind i et generelt løft af bygningerne. Det er noget vi har underpriortiet i for mange år. Det er for slidt mange steder, siger byrådsmedlem Christoffer Lilleholt (V).

IT og teknologi styrkes

Også undervisning i IT og teknologi skal have et særligt løft.

Noget særligt for Odenses folkeskoler skal også være deres rum for undervisning i IT og teknologi. Her skal piger og drenge både praktisk nørkle med elektronik og robotter og samtidig styrkes i kritisk tænkning, der sætter vores børn i stand til at navigere i falske nyheder og forkvaklede idealer, der fremmes af sociale medier, står der i aftaleteksten.

Rådmand Susanne Crawley er glad for aftalen, men nu skal partierne finde pengene til aftalen.
Fotograf: Natacha Djervad

Indsats for ældre og demente

Forligspartierne afsætter 300 millioner kroner  til ældreområdet. Pengene skal gøre byen i stand til at håndtere det stigende antal ældre ved at øge antallet af plejehjemspladser og vedligeholde eksisterende pladser. Halvdelen af pengene bliver afsat til at skabe flere pladser til demente odenseanere. 

Styrkele af lokalområder

Aftalen betyder også, at der bliver afsat 125 millioner kroner til en styrkelse af de mange lokalområder i Odense Kommune. Præcis hvordan pengene skal komme borgerne og lokalsamfundene til gode, skal kommunen og borgerne nu i fællesskab finde ud af. 

 

Sådan fordeler pengene sig