Stor aftale: Odense får over en halv milliard til mere letbane

En udvidelse af letbanen i Odense fra centrum til Seden i øst er rykket et godt stykke nærmere. Et samlet Folketing afsætter 581 millioner til letbanens etape 2.

Alle Folketingets partier står bag en ny stor infrastrukturplan frem mod 2035. I alt afsætter Folketinget nu 105,8 milliarder kroner til udbygning af infrastrukturen i Danmark. 

Planen indebærer blandt andet, at der afsættes 581 millioner kroner til en udvidelse af letbanen i Odense. Ifølge aftalen skal projektet igangsættes i 2026.

Letbanens første etape åbner ved årsskiftet og strækker sig fra Tarup i nordvest til Hjallese syd for Odense.

Enhedslisten og Alternativet står dog uden for aftalen om fremtidens veje, mens Dansk Folkeparti ikke er den af aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik.

Oprindeligt var planen for letbanens etape 2, at den skulle gå fra Odense Zoo til Seden øst for Odense med mulighed for at lave en alternativ ruteføring, der skulle gå fra Odense centrum til Seden.

Nyt hovedforslag

Men i juni i år blev det alternative forslag gjort til hovedforslag, så Odense Kommune nu går efter, at letbanens etape 2 kommer til at gå fra centrum til Seden.

Dette forslag har ifølge en udredningsrapport fra maj 2021 et samlet budget på 1.445 millioner kroner, og en forventet statslig medfinansiering på 553 millioner kroner.

Her er de fynske projekter

Med den nye Infrastrukturplan 2035 får Odense Kommune altså lidt mere end det forventede beløb til strækningen fra centrum til Seden. 

De resterende udgifter på 932 millioner kroner skal finansieres af Odense Kommune.

Ingen endelig afklaring

Om letbanen i Odense skal udvides med en etape 2, er endnu ikke politisk besluttet. 

Foreløbig har Odense Byråd besluttet at igangsætte en forundersøgelse af, om Odense skal have en etape 2.

Socialdemokratiet og dele af venstrefløjen er positivt stemt for en udvidelse, mens de borgerlige partier er skeptiske.

Mere asfalt og støjbekæmpelse

Udover penge til letbanen afsætter Folketinget også penge til en motorvejsudvidelse syd om Odense. Her bliver der afsat 1.119 millioner kroner.

Støjplagede beboere langs trafikerede vej kan også se frem til hjælp de kommende år. Folketinget afsætter 26,3 millioner kroner til støjbekæmpelse langs E20 i Odense ved Thujavej. 

Ved rute 9 ved Sundbrovej nord for Svendborg bliver der afsat 23,6 millioner kroner, mens der bliver afsat 11 millioner til støjbekæmpelse ved Nyborg.

Endelig bliver der afsat fem millioner kroner til forbedringer af veje ved Assens og ti millioner til en forundersøgelse af en fremskudt færgehavn ved Spodsbjerg-Tårs.

161 milliarder afsat

Infrastrukturplan 2035 indebærer, at der samlet investeres og igangsættes nye initiativer på transportområdet for 105,8 milliarder kroner i perioden 2022-2035. 

Sammen med de igangværende investeringer, fornyelse og vedligeholdelse udgør investeringerne på transportområdet i alt cirka 161 milliarder kroner, hvoraf cirka 64 milliarder kroner går til veje, cirka 86 milliarder kroner går til jernbaner, og omkring 11 milliarder går til en række puljer og øvrige initiativer.

Letbanens etape 2 skal efter planen gå fra Odense centrum til Seden
Letbanens etape 2 skal efter planen gå fra Odense centrum til Seden