Tilfredshed med millionbøde til fynsk entreprenør

Den fynske entreprenør H. Skjøde Knudsens koordinering af priser kan have betydet, at offentlige bygherrer har betalt højere priser.

Det fynske entreprenørfirma H. Skjøde Knudsen blev tirsdag dømt for overtrædelse af konkurrenceloven - en dom som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hilser velkommen.

H. Skjøde Knudsen blev sammen med Aarhus-firmaet Jorton dømt til at betale bøder på henholdsvis to og tre millioner kroner for at have udvekslet priser og koordineret tilbud i forbindelse med flere entreprenøropgaver.

"Udveksling og tilpasning af priser mellem konkurrenter i forbindelse med tilbudsgivning skader konkurrencen. Koordineringen i den pågældende sag kan have betydet, at de offentlige bygherrer har betalt højere priser for og modtaget dårligere kvalitet på deres entrepriseopgaver", siger vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Bitten Thorgaard Sørensen i en pressemeddelelse.

Østre Landsret skriver blandt andet i dommen, at ”Landsretten finder, at en fremgangsmåde, som den anførte, med en forudgående udveksling og tilpasning af tilbudspriser mellem to bydende, direkte eller indirekte har til formål at begrænse konkurrencen og objektivt bedømt rummer et betydeligt konkurrenceskadeligt potentiale”.

H. Skjøde Knudsen og Jorton koordinerede ifølge dommen tilbud i forbindelse med tre entrepriser i perioden fra januar 2012 til august 2013. Entrepriserne vedrørte offentlige byggeopgaver for Syddansk Universitet og Sanderumskolen i Odense.

Udover million-bøderne til virksomhederne er to ledende medarbejdere idømt personlige bøder på henholdsvis 75.000 kroner og 50.000 kroner.

Østre Landsrets dom er en ændring af Retten i Odenses frifindelsesdom fra december 2018. Efter dommen i Odense ankede Bagmandspolitiet (SØIK) afgørelsen.

Bagmandspolitiet krævede bøder på henholdsvis ni og ti millioner kroner til de to firmaer, fængselsstraffe på otte og seks måneder til to af de tiltalte og en bødestraf på 25.000 kroner til en tredje tiltalt. Den tredje tiltalte var ikke en del af sagen i Østre Landsret.