I det fynske folks tjeneste

Udsatte børn og unge ind i foreningslivet

Socialministeriet vil give 7 millioner kroner, som skal hjælpe udsatte børn og unge i Odense ind i foreningslivet.

Socialministeriet vil give 7 millioner kroner, som skal hjælpe udsatte børn og unge i Odense ind i foreningslivet.

Socialministeriet har netop givet positivt tilsagn om at give 7 millioner kroner over de næste fire år til to projekter i Odense.

Pengene gives til to projekter under Tarup Ungdomsskole og Rising Ungdomsskole.

- Vi ved, at der er stor social ulighed i deltagelsen i foreningslivet, og at det kræver en særlig indsats at skabe en vedvarende foreningsdeltagelse hos udsatte børn og unge. Med de to projekter kan vi gå målrettet efter nogle af dem der socialt, sundhedsmæssigt og personligt kan få allerstørst gavn af at få en stærkere foreningstilknytning, siger Børn- og Ungerådmand Stina Willumsen, SF.

Projekt FRISK

I Tarup Ungdomsskole har projektet overskriften FRISK, der står for Fritid, Relation, Idræt, Sundhed og Kundskab.

Projektet retter sig mod elever i Tarup Heltidsundervisning, som er et særligt undervisningstilbud til unge, der ikke trives i folkeskolen.

- De unge vi møder i heltidsundervisningen har ofte meget få erfaringer med et aktivt fritidsliv. I heltidsundervisningen arbejder vi bredt med de unges kompetencer og i den forbindelse kan foreninger være med til blandt andet at give de unge et nyt billede af sig selv som aktive deltagere i positive sociale fællesskaber, siger ungdomsskoleleder i Tarup, Carsten Djursaa.

Fritidsvejleder uden grænser

Hos Rising Ungdomsskole vil man starte et projekt om "Fritidsvejleder uden grænser" i den østlige del af kommunen.

Her er mange børn og unge ikke en del af det etablerede foreningsliv og foreningerne har nogen gange svært ved at rumme denne gruppe børn og unge, som sjældent har opbakning fra familie eller netværk.

I samarbejde med en række lokale foreninger - B1909, ØB, Vægtløfterklubben KONO og Bokseklubben Olympia - skal der derfor iværksættes en øget indsat for denne gruppe af børn og unge.

Udover at hjælpe konkrete børn og unge ind i foreningslivet, skal begge projekter også udvikle metoder og modeller fx mentorordning og forældrekursus, som kan udbredes til andre steder.