I det fynske folks tjeneste

Pesticidrester: Én boring lukket på vandværk

Assens Kommune har fundet pesticidresten dimethylsulfamid i en af de boringer, som forsyner Skallebølle Vandværk. Vandværket er nu i gang med at underrette forbrugerne.

Assens Kommune har fundet pesticidresten dimethylsulfamid i en af de boringer, som forsyner Skallebølle Vandværk. Foto: Liselotte Sabroe, Scanpix

Det er ikke første gang, at Skallebølle Vandværk har problemer med pesticidrester i boringerne.

For cirka en måned siden var den også gal.

Nu har Assens Kommune modtaget svar fra prøver, der i sidste uge blev taget på Skallebølle Vandværk, med for høje værdier af pesticidresten DMS (N.N-dimethylsulfamid).

Prøverne viser, at overskridelsen kun gælder den ene af de to boringer, som forsyner vandværket. Den boring tages nu ud af drift.  Vandværket vil i stedet blive forsynet med vand fra den anden boring, som overholder grænseværdien.

Vandværket er gået i gang med at underrette de forbrugere, som er tilknyttet vandværket.

Miljøstyrelsen vurderer, at indtag af drikkevand, som indeholder DMS i de koncentrationer, der er fundet indtil nu, ikke udgør en sundhedsmæssig risiko.

FAKTA

  • DMS er en forkortelse for N,N-dimethylsulfamid.
  • Stoffet kan ifølge Miljøstyrelsen være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007.
  • Tolylfluanid var godkendt i Danmark i perioden fra 1973 til 2007 som svampemiddel i en række frugter fra jordbær over tomat til frugttræer samt i prydplanter som sprøjtemiddel.
  • Den tilladte grænseværdi er 0,1 µg/l(mikrogram/l).
  • Miljøstyrelsen vurderer, at indtag af drikkevand, som indeholder DMS i de koncentrationer, der er fundet indtil nu, ikke udgør en sundhedsmæssig risiko.
  • Miljøstyrelsen har igangsat en screeningsundersøgelse af tolylfluanid og DMS for at få bedre overblik over stoffernes udbredelse i grundvandet. Resultaterne af screeningen forventes at foreligge i første halvdel af 2019.
  • Fra 2018 indgår der tre nye stoffer, som vandværker skal teste for. Disse er: DMS, Triazol og desphenyl-chloridazon.
  • Grænseværdien for pesticidrester i drikkevandet i Danmark ikke er fastsat ud fra en sundhedsfaglig risikovurdering, men derimod er politisk fastsat til 0,1 mikrogram pr. liter. 
  • Grunden til dette er, at man som udgangspunkt ønsker pesticidfrit drikkevand.

Kilde: Assens Kommune

Se mere