Pesticidrester: Én boring lukket på vandværk

Assens Kommune har fundet pesticidresten dimethylsulfamid i en af de boringer, som forsyner Skallebølle Vandværk. Vandværket er nu i gang med at underrette forbrugerne.

Det er ikke første gang, at Skallebølle Vandværk har problemer med pesticidrester i boringerne.

For cirka en måned siden var den også gal.

Nu har Assens Kommune modtaget svar fra prøver, der i sidste uge blev taget på Skallebølle Vandværk, med for høje værdier af pesticidresten DMS (N.N-dimethylsulfamid).

Prøverne viser, at overskridelsen kun gælder den ene af de to boringer, som forsyner vandværket. Den boring tages nu ud af drift.  Vandværket vil i stedet blive forsynet med vand fra den anden boring, som overholder grænseværdien.

Vandværket er gået i gang med at underrette de forbrugere, som er tilknyttet vandværket.

Miljøstyrelsen vurderer, at indtag af drikkevand, som indeholder DMS i de koncentrationer, der er fundet indtil nu, ikke udgør en sundhedsmæssig risiko.

FAKTA

Oversigt

    Oversigt