Sprøjtegift i fynsk vand: Nu skal vandværker til pesticide-møde

Miljøstyrelsen indkalder drikkevandspanel efter fund af pesticider i blandt andet Dalumværket ved Odense, der måtte lukke torsdag.

Det danske drikkevand skal snarest drøftes i et panel med vandværkerne og Danva, deres brancheorganisation, Kommunernes Landsforening (KL), embedslægerne og Miljøstyrelsen.

Det oplyser Miljøstyrelsens vicedirektør, Mads Leth Petersen, som fredag vil indkalde parterne til et møde.

Dalumværket lukket

Drikkevandspanelet indkaldes, efter at Dalumværket ved Odense torsdag blev lukket, fordi der blev fundet for høj koncentration af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon. Stoffet er også fundet i for højt indhold i vand fra vandværker i Slagelse, Odense og Esbjerg.

 - Der er ingen sundhedsmæssig risiko forbundet med fund i de koncentrationer, som der her er tale om, siger Mads Leth Petersen.

 - Men vi indkalder drikkevandspanelet med repræsentanter for Danva, KL og embedslægeinstitutionen for at drøfte, hvad dette giver anledning til.

quote Der er ingen sundhedsmæssig risiko forbundet med fund i de koncentrationer, som der her er tale om

Mads Leth Petersen, vicedirektør i Miljøstyrelsen

87 pesticidefund i danske vandværker

 Siden 2012 er der 87 gange fundet drikkevand fra danske vandværker med pesticider over grænseværdien. Det skriver Ingeniøren efter en opgørelse, som forskningsinstitutionen Geus har lavet for Miljøministeriet.

 Ifølge opgørelsen er der i nogle tilfælde tale om ganske små overskridelser af grænseværdien, som er på 0,1 mikrogram per liter. I det værste tilfælde fra Lejre var grænseværdien overskredet 32 gange.

 Miljøstyrelsen beder vandværker tjekke pesticider på en liste, påpeger Mads Leth Petersen.

 - Vi har en lang række stoffer, som vi fast måler på, siger Mads Leth Petersen.

 Han forklarer, at målingerne foregår dels i grundvandsovervågningen, som forsyningsselskaberne måler på i det vand, de sender ud til borgerne, og dels i Miljøstyrelsens screeningsprogram.

 Det skal sikre, at man landsdækkende kan tjekke et nyt eller gammelt stof. Det gjorde myndighederne lige inden sommerferien med stoffet desphenyl-chloridazon, oplyser han.

 - Vi skal være opmærksomme på, om nye stoffer belaster vores grundvand, siger Mads Leth Petersen.

Oversigt

    Oversigt