Diabetescenter på OUH får grønt lys

Region Syddanmark går videre med planerne om etablering af et diabetescenter på OUH. Det sker på baggrund af en bevilling fra Novo Nordisk Fonden.

Det var et bredt flertal i regionsrådet, der mandag gav grønt lys til, at Region Syddanmark går videre med planerne om etableringen af et eventuelt diabetescenter ved Nyt OUH i Odense. Det skal ske i samarbejde med regionens øvrige sygehuse, praksis, kommuner og patienter der sammen skal sikre syddanske diabetikere den bedst mulige behandling.

Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

På mødet nikkede regionsrådet til et såkaldt visionsoplæg der beskriver diabetesindsatsen i hele regionen med Steno Diabetes Center Odense som centralt videns- og forskningscenter. Efter godkendelsen er regionen derfor klar til at konkretisere planerne for centeret yderlige.

Konkret skal arbejdet med at skrive drejebogen, der skal munde ud i en ansøgning til Novo Nordisk Fonden, nu sættes i gang. Målet er, at effekten af centrerets arbejde skal nå ud i alle kroge af regionen.

Formanden for Innovationsudvalget i Region Syddanmark, Karsten Uno Petersen (S) siger:

- Det er klart, at et samarbejde mellem et offentligt sygehusvæsen og en privat fond kan være kompliceret. Men vi har haft rene linjer og høj grad af involvering fra starten. Både politisk og fagligt. Derfor mener jeg også, at etableringen af Steno Diabetes Center kommer til at indebære en reel gevinst for syddanske diabetikere, fordi det vil give os mulighed for at hæve niveauet i hele regionen.

Ambitionen med diabetescenteret er både at forebygge diabetes og at gøre diabetespatienter i stand til at opnå en normal livslængde og livskvalitet.

Diabetescentert på OUH bliver omdrejningspunkt for udvikling af standarder i behandling, pleje, udredning, undervisning og forskning.

Hvis centeret etableres, bevarer Region Syddanmark den fulde kontrol med og ansvar for tilrettelæggelsen af diabetesbehandlingen i regionen. 

Regionen kommer også til at eje data, forskningsresultater, behandlingsmetoder og har det ledelsesmæssige ansvar for centeret, der bliver en del af regionens almindelige drift, fremgår det af pressemeddelelsen.

Visionsoplægget går nu videre til Novo Nordisk Fondens bestyrelse, som vil tage stilling til det på deres møde den 6. september.

På dagens regionsrådsmøde stemte SF og Enhedslisten imod visionsoplægget, resten stemte for.