I det fynske folks tjeneste

Eksplosion i anmeldelser af rotter

Antallet af anmeldelser af rotter er eksploderet de seneste år. På bare to år har odenseanerne anmeldt 44 procent flere rotter til Odense Kommunes rottebekæmpelse.

I 2014 blev der 3.797 gange anmeldt rotter, mens tallet i 2015 steg til 4.311 anmeldelser. Antallet af anmeldelser i 2016 er endnu ikke gjort endeligt op, men med 5.476 registrerede anmeldelser bliver der tale om en stigning på mindst 44 procent i forhold til 2014.

Men selvom antallet af anmeldelser er steget, er der ikke nødvendigvis tale om, at der er kommet flere rotter. Firmaet Mortalin, der står for rottebekæmpelsen for Odense Kommune, vurderer, at det stærkt stigende antal anmeldelser først og fremmest hænger sammen med, at der er kommet mere fokus og større bevidsthed omkring rotter. 

Læs også Rotterne indtager Fyn

Det større fokus skyldes - ifølge Mortalin - blandt andet at kravene til bekæmpelse af rotter blev skærpet i en handlingsplan fra 2013. Og nu skal en ny handlingsplan sætte endnu mere skub i bekæmpelsen af den skadelige gnaver. 

Odense Kommune vil sætte ind med forebyggende arbejde ved kommunale ejendomme, hurtigere reperation af defekte kloakker og mere fokus på ejendomme med gentagne anmeldelser af rotteangreb. 

Det stigende antal anmeldelser af rotter er generelt for hele landet.