I det fynske folks tjeneste

Fynsk selvmordslæge får sin sag for Højesteret

Den fynske læge Svend Lings har fået tilladelse til, at hans sag om medvirken til selvmord kan komme for Højesteret.

Den pensionerede læge Svend Lings har fået tilladelse til, at hans sag om medvirken til selvmord kan komme for Højesteret.

Det oplyser Procesbevillingsnævnet på sin hjemmeside torsdag.

I januar fandt Østre Landsret det bevist, at Lings havde medvirket til to tilfælde af selvmord og et selvmordsforsøg.

Det blev takseret til 60 dages betinget fængsel. Ved Retten i Svendborg blev han idømt 40 dages betinget fængsel i september 2018.

Læs også Trods skærpet straf: Svend Lings overvejer at gå til Højesteret

Svend Lings er med i netværket Læger for Aktiv Dødshjælp.

Han anser det for en menneskeret, at eksempelvis uhelbredeligt syge skal have lov til at tage sig selv af dage.

- Jeg havde jo håbet på frifindelse. Så ville aktiv dødshjælp jo i praksis være indført i Danmark. Men sådan gik det ikke, sagde han efter domsafsigelsen i Østre Landsret i januar.

Svend Lings offentliggjorde en selvmordsmanual på internettet. Her beskrev han forskellige medicinske præparater, der i de rette doser kan bruges til at tage sit eget liv.

I både by- og landsret sad også psykiateren Frits Schjøtt på anklagebænken.

Nu 84-årige Frits Schjøtt blev ligeledes kendt skyldig i medvirken til selvmordsforsøg.

Læs også Anklager kræver skærpet straf til fynsk selvmordslæge

I landsretten fik han sin straf forhøjet fra 14 dage til 20 dages betinget fængsel.

Han valgte dog ikke at gå videre med sagen, og det er derfor kun Svend Lings' videre skæbne, der skal behandles ved landets højeste retsinstans.

Her kan du få et overblik over forløbet

 * 30. januar 2019 blev Svend Lings ved Østre Landsret idømt 60 dages betinget fængsel for at medvirket til to tilfælde af selvmord og et selvmordsforsøg.
 * Medvirken til selvmord - også kaldet aktiv dødshjælp eller assisteret selvmord - er ulovligt i Danmark. Det kan straffes med bøde og i alvorlige tilfælde med fængsel i op til tre år.
 * 77-årige Svend Lings blev i byretten dømt for to og frifundet i et tredje forhold, hvor byretten ikke fandt hans medvirken bevist.
 * Men i landsretten er han dømt for alle tre forhold.
 * Svend Lings offentliggjorde en selvmordsmanual på nettet. Her har han beskrevet forskellige medicinske præparater, som i de rette doser og under de rette omstændigheder kan bruges til at tage sit eget liv med.
 * Han har i medierne fortalt, at han mindst ti gange har hjulpet mennesker med at dø ved at udskrive medicin og forklare, hvordan det skulle indtages.
 * Svend Lings er aktiv i netværket Læger for Aktiv Dødshjælp, der arbejder for lovliggørelse af aktiv dødshjælp i Danmark.
 * Den pensionerede fynske læge mistede i 2017 sin autorisation.
 * Lægeetisk Nævn konkluderede i september 2018, at Svend Lings har handlet i strid med Lægeforeningens etiske princip om, at læger aldrig må medvirke til en patients selvmord.
 * Lægeforeningen har besluttet at indbringe en sag om eksklusion af Svend Lings for Voldgiftsretten.

 

Kilder: Ritzau, Retten i Svendborg og Østre Landsret.