Ny fynsk skov bliver tre gange større end Sprogø

Et område på 540 hektar nordøst for Svendborg skal omdannes til skov. Den nye fynske skov er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Svendborg Kommune og det kommunalt ejede Vand og Affald A/S.

Fremtidige generationer af fynboer kan komme til at boltre sig i en kommende statsejet skov nordøst for Svendborg.

Projektet, der er et resultat af et samarbejde mellem styrelse, kommune og et kommunalt ejet selskab, glæder miljøminister Lea Wermelin (S).

- Det her er et fantastisk projekt, der både giver Fyn meget mere statsskov og beskytter vores drikkevand. Fyn er et af de steder i Danmark, hvor vi har allermindst statsejet skov, og bynære skove som denne giver en masse spændende naturoplevelser og friluftsliv lige dér, hvor folk bor, udtaler miljøministeren i en pressemeddelelse.

Sådan bliver den nye skov finansieret

Et aktiv for fremtidige generationer

Der er i løbet af de seneste 30 år plantet mere end 600.000 træer årligt i statslige skovrejsningsprojekter. Den kommende sydfynske statsejede skov er led i en udvikling, hvor der de seneste ti år er etableret 3.000 hektar nye statsejede skovlandskaber herhjemme. Det svarer til omkring fem kvadratmeter ny skov per indbygger i Danmark.

Derfor glæder Svendborgs borgmester, Bo Hansen (S), sig også over, at der nu skal etableres en ny statsskov i kommunen.

- I første omgang handler det om at sikre vores grundvand. Den anden del handler om at få et nyt, stort rekreativt område. Svendborg har jo ikke så meget statsskov i forvejen, og her få vi mulighed for skabe noget, vi alle kan bruge og nyde. Det er et ret ambitiøst projekt, som arealmæssigt kommer til at fylde rigtig meget, siger han til TV 2 Fyn.

Beskytter drikkevandet 

Men skoven bliver ikke kun etableret, fordi den er pæn at kigge på og dejlig at opholde sig i. Skoven er samtidig med til at beskytte det sydfynske drikkevand, da skovrejsningen reducerer udledningen af kvælstof til vandmiljøet med cirka 12 tons per hektar.

Netop derfor er Niels Christian Nielsen, der er bestyrelsesformand i Vand og Affald A/S, glad for det nye samarbejde.

- Ud over den rekreative og klimamæssige gevinst, så glæder jeg mig især over, at vi med skovrejsningen får beskyttet vores sårbare drikkevand mod forurening, og på den måde sikrer fremtidige generationers adgang til rent drikkevand, siger han.

I den nye skov ved Svendborg vil Naturstyrelsen aktivt plante træer i dele af skoven, mens andre områder vil blive udlagt til naturlig tilgroning, hvor frø med hjælp fra dyr og vinden med tiden vil danne skov af sig selv.

I løbet af de næste par år skal Naturstyrelsen købe landområder fri, så skoven kan blive etableret. Jakob Harrekilde Jensen, der er skovrider i Naturstyrelsen Fyn, siger til Ritzau, at han forventer, at de første træer vil blive sat i jorden om to-tre år. Derefter vil der gå yderligere en håndfuld år, inden det begynder at ligne en skov, vurderer han.