Ordblinde skoleelever i Svendborg lærer nye teknikker

50 elever fra forskellige skoler i Svendborg arbejder i disse uger intensivt på at lære nye teknikker, der kan mindske deres ordblindhed, så de bedre kan begå sig. 

 - Første ord I skal skrive er ‘træningsprogram’, siger underviser Katrine Bruun, mens hun står ved tavlen. Hun er ordblindeunderviser hos Ordblindetræning, og foran hende sidder skoleelever fra mellemtrinnet fra hele Svendborg. 

Fælles for de i alt 50 elever, der i disse uger er på kursus, er, at de alle er ordblinde. For eleverne betyder det, at de har svært ved at læse og stave, og så kan det være svært at følge med i undervisningen deres egen klasse. 

Det forklarer Lucas Gudmann Hansen, der er ordblind og til dagligt går på Skårup Skole. 

- Nogle gange, hvis man er ordblind, så kørte læreren bare forbi en, fordi læreren ikke troede, man kunne læse højt fra en bog, fordi læreren troede, at hvis man var ordblind, kunne man slet ikke læse, siger han. 

Skal lære nye teknikker 

Lucas Gudmann Hansen er langt fra ene om at være ordblind. Hos Nota, som er en institution under Kulturministeriet, der arbejder på at sikre lige adgang til viden og gøre trykte tekster tilgængelige i digitale formater, udgør de 12-15-årige 24.000 medlemmer. Det svarer til 15 procent af det samlede medlemstal i Nota. 

Derudover vurderer Nationalt Videncenter for Læsning, at 50.000 børn i den danske grundskole har store læse- og stavevanskeligheder. Vanskelighederne betyder, at de på sigt kan få svært ved at gennemføre en uddannelse, hvis ikke de lærer nye teknikker. 

Derfor får eleverne fra Svendborg nu et intensivt kursus, hvor de blandt andet lærer en teknik kaldet tapping. Det er en teknik, der kan hjælpe eleverne med lettere at afkode ordlyde.

Det forklarer Henriette Curreaux Neerholt, der er læsevejleder hos firmaet Ordblindetræning, der står for undervisningen. 

- Hvis de skal stave til et ord, så er det vigtigt, at de kan identificere lydene, og det er lige nøjagtigt det, ordblinde har svært ved. 

- De bruger alt for meget energi på at sætte lydene sammen, når de læser en tekst, og så er der ikke noget energi tilbage til at forstå, hvad der står i teksten, læse mellem linjerne og reflektere over teksten. Og det er jo det, de skal kunne i dag, siger Henriette Curreaux Neerholt.

Kursus giver gode resultater 

På kurset lærer eleverne også at bruge et computerprogram som hjælpemiddel, og så bliver de testet, når kurset begynder om mandagen og igen om fredagen, når det slutter. 

Og det har været det hårde arbejde værd - ikke mindst socialt, mener Maja Frydenlund, der går på Stokkebækskolen. 

- Det er rigtig godt. Det er dejligt at vide, der er mange andre, som har det på samme måde som mig, siger hun. 

Lucas Gudmann Hansen er enig. 

- Det er fint. Du lærer nogle nye mennesker at kende, som har den samme sværhed, som du har, siger han. 

Erfaringen fra kurserne er, at eleverne rykker sig meget i løbet af det intensive ugekursus, vurderer Henriette Curreaux Neerholt fra Ordblindetræning. 

- De rykker ret meget i forhold til det at afkode ord. Vi tester dem også yderligere om et halvt år for at se, om de kan holde den her progression, og det kan de, og det er rigtig positive resultater, vi har, siger hun. 

Nota estimerer, at cirka 7 procent af den danske befolkning er ordblinde. Det svarer til godt 400.000 danskere.

 

Oversigt

    Oversigt