Signalarbejde flere år forsinket: - Stærkt kritisabelt og fuldstændig utilfredsstillende

Især i Svendborg er der et stort ønske om at få gjort noget ved signalfejlene på Svendborgbanen. Arbejdet bliver dog endnu en gang flere år forsinket, lyder det fra transportministeren. 

Du har måske læst det før: Flere tog på Svendborgbanen er aflyst på grund af signalfejl.

Passagererne på strækningen mellem Svendborg og Odense er i hvert fald vant til, at togene af og til ikke kører, og det er ikke godt nok, mener det fynskvalgte folketingsmedlem Erling Bonnesen (V).

Der har siden 2016 været konkrete planer om at udskifte signalsystemet på Svendborgbanen, men planerne er ad flere omgange blevet forsinket, og som det ser ud nu, vil udrulningen af systemet ske med flere års forsinkelse mellem 2024 og 2026. 

- Det er stærkt kritisabelt og fuldstændig utilfredsstillende, at ministeren (transportminister Benny Engelbrecht, red.) igen udskyder udskiftningen af signalerne på Svendborgbanen i en uvis fremtid, siger folketingsmedlem Erling Bonnesen (V) til TV 2 Fyn. 

Erling Bonnesen forstår ikke, hvorfor signalarbejdet på Svendborgbanen ikke kan gå i gang allerede nu eller i den nærmeste fremtid. Der går mindst fire år endnu, siger ministeren og Banedanmark. 
Fotograf: Ken Pedersen

Travlhed på andre projekter

Forklaringen er, at firmaet Alstom, der skal udføre arbejdet, ikke kan nå det og har udskudt arbejdet på grund af et andet signalarbejde på Sjælland. 

Derfor mener Erling Bonnesen, at der skal laves en anden aftale med et andet firma, der skal udskifte signalsystemet hurtigere. 

- Firmaet må få nogle andre til at udføre arbejdet for sig, foreslår Erling Bonnesen. 

quote Det er stærkt kritisabelt og fuldstændig utilfredsstillende, at ministeren igen udskyder udskiftningen af signalerne på Svendborgbanen

Erling Bonnesen, folketingsmedlem, Venstre

Ifølge transportministeren er jernbanearbejdet på Sjælland vigtigere end Svendborgbanen. 

- Ministeren svigter ved at føre arbejdet til Sjælland i stedet for, fordi det hænger sammen med andre dele af jernbanen. Der skal jeg lige hilse at sige, at Svendborgbanen hænger også sammen med den øvrige del af jernbanesystemet, så mit krav er, at det skal laves nu, og firmaet, der har vundet opgaven, skal sørge for at få nogle andre til at lave det, siger Erling Bonnesen. 

Behovet er vel større på Sjælland?

- Nej, det er det ikke, for uanset om der er rigtig mange med eller ej, skal signalerne være i orden, fordi det er en vigtig del af sikkerheden. Svendborgbanen er en utrolig vigtig del af den fynske infrastruktur, fastslår Erling Bonnesen. 

quote Vi står desværre i den situation, at der i Danmark er mangel på de eksternt ansatte validatorer, som Banedanmark er helt afhængig af at kunne hyre i forbindelse med vedligeholdelse af de eksisterende signalanlæg på jernbanen, herunder på Svendborgbanen

Benny Engelbrecht, transportsminister, Socialdemokratiet

Ny leverandør vil skabe yderligere forsinkelser

TV 2 Fyn har fredag forsøgt at få et interview med transportminister Benny Engelbrecht (S), men det har ikke været muligt. Transportministeriet henviser dog til en skriftlig kommentar fra ministeren:

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at leverandøren Alstoms etablering af de nye signalsystemer på Svendborgbanen er forsinket. Årsagen er blandt andet, at arbejdet på banen er en del af Alstoms samlede udrulningsplan for Østdanmark, siger Benny Engelbrecht. 

Ifølge Banedanmark er det ikke muligt at få en ny leverandør til at skifte signalsystemet på Svendborgbanen. Det vil i så fald resultere i en “markant forsinkelse”, der går ud over de nuværende planer om at skifte systemet mellem 2024 og 2026. 

Fakta om Svendborgbanen

- Den nuværende leverandør skal endvidere nedtage det udstyr, som allerede er installeret på strækningen. En ny leverandør vil derfor ikke i Banedanmarks optik gøre det muligt at fremrykke tidspunktet for ibrugtagning af et nyt signalsystem på Svendborgbanen i forhold til det forventede ibrugtagningstidspunkt mellem 2024 og 2026, oplyser Banedanmark.

Transportminister: Mangel på specialister

Det er især specialister og sikringstekniske eksperter, de såkaldte validatorer, der er mangel på, hvis arbejdet på Svendborgbanen skulle sættes i gang nu eller inden for den nærmeste fremtid.

- Vi står desværre i den situation, at der i Danmark er mangel på de eksternt ansatte validatorer, som Banedanmark er helt afhængig af at kunne hyre i forbindelse med vedligeholdelse af de eksisterende signalanlæg på jernbanen, herunder på Svendborgbanen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at overflytte disse mennesker til Svendborgbanen, uden at det vil få negative konsekvenser for andre projekter på jernbanen, siger Benny Engelbrecht. 

Svendborgbanen har gennem flere år været plaget af signalfejl, forsinkelser og aflysninger, men det er samtidig en af de regionalbaner, der klarer sig bedst.

Kigger man på kundepunktligheden, der måler, hvor mange kunder der kom frem til tiden, lå den for Svendborgbanen på 87,1 i 2019 sammenlignet med landsgennemsnittet på 79,1. Med andre ord klarer den sig markant bedre end gennemsnittet. 

Benny Engelbrecht er blevet kaldt i samråd i sagen. 

Se tv-indslaget.