Svendborg-bydel er hjemsted for otte sjældne dyr

Den nye bydel i Svendborg, Tankefuld, har allerede en række beboere, og det er endda nogle sjældne af slagsen. En kortlægning af områdets natur- og dyreliv viser nemlig at otte sjældne dyr lever i området.

De otte dyr er hasselmus, markfirben, springfrø, stor vandsalamander samt fire arter flagermus.

Dyrene er på EU's liste over sjældne dyr, der skal tages hensyn til, men de otte dyr giver ikke problemer for den nye bydel:

- Selv om der skal tages særligt hensyn til de otte arter, er det vores vurdering, at det ikke umiddelbart vil betyde, at det vil give problemer i forhold til planerne for Tankefuld. Amphi Consult har i deres rapport netop peget på flere muligheder for hvordan området kan bygges op, så der også tages hensyn til dyrenes levesteder, siger biolog Jette Raal Stockholm, Natur og Miljøafdelingen i Svendborg Kommune.

For eksempel kan de syd- og vestvendte skråninger langs de nye veje fungere som ynglested for markfirben, og en eventuel gang- og cykelsti henover en ny vej vil også kunne fungere som faunapassage.