Ekspert kalder psykiatri-opråb for bekymrende læsning

Ifølge ekspert i sundhedsvæsenet er en af løsningerne på den korte bane på udfordringer hos psykiatrien også en af udfordringerne.

Det er usædvanligt, at den øverste ledelse fra Region Syddanmarks psykiatrisygehus i Vejle sender et bekymringsbrev til regionsdirektøren, Jane Kraglund, hvor de kommer med et opråb om den aktuelle situation i psykiatrien.

Ifølge Jes Søgaard, der er professor i sundhedspolitik på Syddansk Universitet, er det dog ikke en kæmpe overraskelse, at det er kommet så vidt.

- Det er jo som navnet på brevet ret bekymrende det her. Jeg kan dog ikke sige, at det kommer bag på mig, siger han og roser dem for at turde sende sådan et brev til deres øverste chef.

- Det er jo stærk læsning, når de skriver, at deres personale er utrygge ved at gå på arbejde. Det er sådan nogle valg af ord, som jeg har lagt mærke til. Det ville de ikke skrive, uden at der var dokumentation for det.

Speciallæger skifter væk

En af de store udfordringer, der nævnes i bekymringsskrivelsen, er rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne. Ifølge Jes Søgaard er mange psykiatere og speciallæger skiftet til private hospitaler.

- De har simpelthen forladt de offentlige sygehuse, fordi arbejdsforholdene er som beskrevet her, siger han.

Når der mangler folk, må man derfor ty til vikarer, og det har også sat sit præg på situationen.

Ifølge opråbet er vikarforbruget af læger og plejepersonale "eksploderet", og den øverste ledelse ved psykiatrisygehuset i Region Syddanmark skriver, at det ser ud til at være stigende.

Jes Søgaard peger på, at der er to negative konsekvenser ved det stigende vikarforbrug. Den ene er, at det er dyrt og spiser en stor del af budgettet.

Den anden er, at selvom personalet enkeltvis kan være dygtigt nok, så kan det tage tid, før de får sat sig ind i patienterne og arbejdsgangene. Dermed leverer vikarerne ifølge Jes Søgaard ikke samme kvalitet som en fastansat.

På den korte bane

Noget af det mest centrale i opråbet fra ledelsen i psykiatrien er ifølge Jes Søgaard den del, hvor de skriver, at mange af udfordringerne på sigt kan løses af den langsigtede psykiatriplan.

Det er dog udfordringerne de kommende få år, som de gerne vil have hjælp til, og SDU-professoren har et bud på, hvad der kommer til at ske.

Og her er en af udfordringerne også en af løsningerne.

- Jeg tænker, at der som minimum bliver lavet en pulje, så man kan øge vikarforbruget velvidende, at det ikke er det optimale. Det bliver man simpelthen nødt til på den korte bane. Hvis man også kan lave flere sengepladser, vil man også forsøge det, lyder det fra Jes Søgaard.