Et sundere Syddanmark: Du afgør, hvad der skal forskes i

To millioner kroner til forskning i sundhed sættes på højkant i projektet "Et Sundere Syddanmark" - borgerne bestemmer, hvad der skal forskes i.

Nu kan du være med til at bestemme, hvad der skal forskes i på dit lokale sygehus.

Regionsrådet i Region Syddanmark har netop vedtaget at oprette en pulje på to millioner forskningskroner, som skal fordeles i projektet "Et Sundere Syddanmark" - en slags "X Factor" for forskere. Borgerne i regionen skal afgøre, hvilke af fem forskningsprojekter på regionens sygehuse, der skal have bevilliget penge. Konkurrencen bliver afgjort til april og afvikles i samarbejde mellem Region Syddanmark, Syddansk Universitet, TV 2/Fyn, TV SYD og regionens fem sygehuse.

quote Vi vil gerne involvere syddanskerne i, hvordan vi gør sundhedsvæsenet bedre.

Stephanie Lose, formand, Region Syddanmark (V)

- Vi vil gerne involvere syddanskerne i, hvordan vi gør sundhedsvæsenet bedre og i en tid hvor sociale medier og andre platforme spreder budskaber om sundhed og sygdom og fylder rigtig meget, så er det her med til at styrke den direkte dialog mellem forskere på ene side og almindelige mennesker på den anden side. Det tror jeg er rigtig vigtigt, forklarer formanden for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V).

DISSE FEM SYGEHUSE ER MED:

Inspiration fra Fyn

Inspirationen til "Et Sundere Syddanmark" kommer fra konkurrencen "Et Sundere Fyn", der i 2017 og 2018 blev afviklet i samarbejde mellem Odense Universitetshospital, Region Syddanmark, Syddansk Universitet og TV 2/Fyn.
Efter to succesfulde år mener regionsrådet nu, at tiden er inde til at udbrede konkurrencen til hele regionen og dermed også Syd- og Sønderjylland.

- Det har været en succes på Fyn og derfor er jeg som regionsrådsformand glad for, at det er borgere i hele regionen, der nu får mulighed for at være med. Når vi udvider set-up'et og der er flere penge, så vil der også være flere projekter der kan tilgodeses, siger formanden for Region Syddanmark, Stephanie Lose (V).
 

Borgerne bestemmer over to millioner kroner

Samtidig udvides præmiesummen fra én million kroner til to millioner kroner. Pengene kommer dels fra regionens forskningspulje (en million kroner), dels fra de tre vindende sygehuse, der matcher beløbet fra regionens forskningspulje. 

- Det gør helt bestemt en forskel, at det er borgerne, der er med til at beslutte hvad pengene skal bruges til. Det er en meget direkte prioritering, siger Stephanie Lose (V) til TV SYD.

SÅDAN BLIVER PENGENE FORDELT:

Har du en god idé til forskerne?

Allerede i dag åbner TV 2/Fyn og TV SYD op for, at borgerne kan indsende deres idéer til regionens forskere, der kan bruge borgernes input til udvikle forskningsprojekter med afsæt i borgernes liv.

Du kan indsende dit forslag her - måske vil det inspirere forskerne til at forske i netop dét, du synes er interessant.

Der er behov for at knytte forskningen på sygehusene tættere sammen med de borgere, der bor i regionen, forklarer regionsrådsformand Stephanie Lose (V):

- Nogle gange har borgerne nogle andre ønsker til, hvad forskningen skal koncentrere sig om end det som forskerne gerne vil forske i. Det her med, at man som forsker kan få borgernes input og de er med til at bestemme, det er med til at gøre, at det bliver mere nærværende for regionens borgere, siger regionsrådsformanden.

En stærkere relation mellem borgere og forskere

På TV SYD er direktør Betina Bendix glad for, at regionsrådet nu har valgt at inddrage hele regionen:

- Vi ser det som et utroligt spændende projekt, og vi glæder os meget til at være med til at bygge en stærkere relation mellem borgerne og forskerne. Jeg er sikker på, at der er et stort potentiale for nytænkende og spændende forskningsprojekter også på sygehusene i Syd- og Sønderjylland, siger Betina Bendix.

Også forskning på de mindre sygehuse

En af tankerne bag "Et Sundere Syddanmark" er også at udbrede kendskabet til den forskning, der foregår på alle regionens sygehuse. Der bliver således ikke kun forsket på Odense Universitetshospital og i psykiatrien, men også på både Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt, hvor professor Anders Jakobsen formand for sygehusets forskningsråd:

- Forskning og behandling skal ses i sammenhæng. Man kan ikke på længere sigt have en behandling, der ikke er forskningsbaseret, og derfor er det er det helt afgørende, at vi har et højt forskningsniveau på alle sygehusene, siger Anders Jakobsen til TV SYD.

quote Det er helt afgørende, at vi har et højt forskningsniveau på alle sygehusene.

Anders Jakobsen, formand, forskningsrådet, Sygehus Lillebælt

I følge regionsrådsformanden er det vigtigt, at alle regionens sygehuse spiller en rolle i forskningen: 

- Forskningen har en værdi i sig selv, der forhåbentlig giver bedre patientbehandling, men også fordi vi ved, at gode forskningsmiljøer er et rekrutteringsparameter og er med til at skabe attraktive faglige miljøer, som medarbejderne gerne vil være en del af. Dermed er det med til at styrke det samlede sygehus, siger Stephanie Lose (V).

De kommende måneder kan forskerne på alle fem sygehuse indsende forslag til projekter, der skal være en del af "Et Sundere Syddanmark." Hvis du har lyst til at inspirere forskerne, så indsend dit forslag her

Til februar bliver det offentliggjort, hvilke fem projekter, der bliver en del af "Et Sundere Syddanmark".