Nyborg-politikere: Asyl-svarfrist kritisabel kort

Nyborg Byråd accepterer planerne, men udtrykker i svar til Integrationsministeriet bekymring over hastigt placeret asylcenter i Nyborg.

Politikerne i Nyborg Byråd skriver i en udtalelse til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, at svarfristen i den verserende asylsag har været alt for kort. 

Folketinget vedtog i sidste uge en nødretslov, der kan tilsidesætte planloven og dermed sætte byrådet uden for indflydelse.

I forlængelse af det anmodede Udlændingestyrelsen om hurtigst muligt at lade asylansøgere flytte ind på Strandvænget i Nyborg, hvor der i de gamle institutionslokaler kan være plads til cirka 500 asylansøgere.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har derfor bedt Nyborg Kommune om at komme med en udtalelse i sagen. En udtalelse, der skulle være sendt til ministeriet senest i dag, tirsdag 1. december. 

Det har Nyborg Byråd nu gjort. Og man har accepteret ministeriets ret til at anvende den nye lov, men ikke uden at gøre opmærksom på, at tidsfristen har været alt for kort.

- Nyborg Byråd er opmærksom på, at man fra central side er under pres. Det ændrer ikke ved, at vi finder, at tidsfristen har været kritisabel kort, skriver byrådet blandt andet i svaret til ministeriet.

I svaret utrykker et enigt byråd bekymring i forhold til antallet og peger på, at 500 asylansøgere er et stort antal i forhold til antallet af beboere i Skovparken.

- Det store antal skaber ligeledes bekymring og utryghed blandt en del af borgerne i Skovparken. Byrådet anbefaler, at det endelige antal nøje overvejes.

Til DR Fyn understreger Nyborgs viceborgmester Carsten Kudsk (DF), at det er dybt urimeligt med så kort frist til en så stor beslutning. 

 - Det er fuldstændig vanvittigt. Vi får ingen betænkningstid med så kort frist. Vi har ikke mulighed for at drøfte det med bagland eller undersøge paragraffer. Det er som at få en pistol for panden, siger Carsten Kudsk.

I skrivelsen til ministeriet skriver byrådet også, at netop DF med Carsten Kudsk i spidsen ønsker antallet 'stærkt reduceret'.

Men på trods af alle indvendingerne, er byrådet i Nyborg ikke desto mindre klar til at løfte opgaven. Dog under forudsætning af, at staten afholder alle udgifter til driften af asylcentret, herunder eventuelle udgifter til bustransport af beboerne.

Det er nu endeligt op til integrationsminister Inger Støjberg (V) at træffe den endelige beslutning om placering af de op imod 4.000 flygtninge, som Udlæningestyrelsen skal have placeret inden jul. 

Måske bliver Nyborg 500 borgere rigere - om de vil det eller ej - allerede i denne uge.