I det fynske folks tjeneste

Faaborg-Midtfyn: Havmøllepark et brud med traditioner i det danske landskab

Havmøllepark vil blive meget synlig fra land, og de biologiske konsekvenser er ikke ordentligt belyst, skriver Faaborg Midtfyn Kommune.

Havvindmølleparken i Lillebælt vil være et væsentligt brud med de danske traditioner for at planlægge og udforme vindmølleparker som tekniske anlæg, mener Faaborg Midtfyn Kommune. Foto: Lillebælt Syd

Planerne om en havmøllepark i Lillebælt vil være et "..væsentligt brud med de danske traditioner for at planlægge og udforme vindmølleparker som tekniske anlæg".

Det skriver Faaborg Midtfyn Kommune i et høringssvar til miljøkonsekvensrapporten, som Energistyrelsen i øjeblikket har i offentlig høring hos de berørte myndigheder.

Du kan læse Faaborg Midtfyn Kommunes høringssvar her: 

Sønderborg Forsyning har stået for udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporten for at give en beskrivelse af konsekvenserne af en 30 kvadratkilometer stor havmøllepark mellem Als og Fyn med møller på op til knap 200 meter i højden fire kilometer fra kysten.

 

Læs også Havmøllepark: Energistyrelsen under mistanke for urent trav

 

Kritisk kommune

Faaborg Midtfyn Kommune er på en række punkter kritisk overfor rapporten. Ikke mindst i forhold til den visuelle påvirkning, som en havmøllepark vil få fra det midtfynske landskab. 

Desuden vurderer kommunen, at de påvirkninger, som er omtalt i rapporten, på enkelte punkter er direkte misvisende. 

- Jeg er meget tilfreds med det arbejde, vores administration har udført. Jeg er især tilfreds med, at de får pepeget en række af de negative konsekvenser, som en havmøllepark vil få for vores kommune, siger kommunalbestyrelsesmedlem Jack Odgaard (DF), som har været stærk modstander af planerne.

Han tager rapporten til efterretning, men lægger ikke skjul på, at han stadig vil være modstander af projektet, også selv om Energistyrelsen skulle vælge at følge de forslag til ændringer og tilføjelser, som er foreslået i kommunens høringssvar.

- Havmøller på den størrelse skal ikke stå i de indre farvande. De skal langt ud på havet i Nordsøen eller Østersøen, siger han.

Søren Hillers fra Radikale har omvendt en positiv tilgang til planerne om havmøllepark, og det gælder stadig, selv om høringssvaret fra kommunen påpeger en række problemer i forhold til landskab og natur.

- Jeg synes stadig, at det er et spændende projekt. Jeg forventer nu, at der vil ske nogle tilretninger i forhold til vores indsigelser. Det næste er så at vi i kommunalbestyrelsen løbet af foråret forhåbentlig kan få en politisk debat om projektet i Lillebælt. Her vil jeg arbejde for, at vi går ind i et samarbejde med Sønderborg Kommune for at finde fælles grønne løsninger, siger Søren Hillers.

 

Læs også Borgmester: Håber en procedurefejl stopper vindmøllepark

Møller i rodet opstilling

Faaborg Midtfyn Kommune påpeger det rodede indtryk, det kan få, hvis havmøllerne som planlagt opstilles "i et tilfældigt og uordnet møster". Det strider, mener kommunen, mod den tradition, der er i Danmark om, at vindmøller placeres i formationer.

"Miljøkonsekvensrapporten bærer præg af manglende prioritering af de landskabs-visuelle hensyn, og den landskabsfaglige tilgang gør kun i begrænset omfang brug af de omfattende og eksisterende erfaringer og forventelige standarder, vi har for landskabsundersøgelser for vindmølleprojekter herhjemme", skriver kommunen

Kommunen hæfter sig også ved, at der kun er udarbejdet visualiseringer fra et fotostandpunkt på Horneland. Men der er ingen visualiseringer fra Lyø, som er udpeget til landskab, der skal beskyttes og er udpeget til særlig bevaringsværdigt landsbyejerlav.

"Det er ønskeligt, at disse forhold belyses, og at der foretages vurderinger af landskabspåvirkningen fra vigtige landskabspunkter i baglandet som Svanninge Bakker, Trebjerg og Dronningeudsigten. Dertil kommer det nære kystlandskab på Horneland med sommerhusområderne i Fruerlund/Hesseløje og Sønderhjørne, hvorfra landskabspåvirkningen vurderes at være markant", skriver kommunen.

Konsekvenser for ejendomspriser

Kommunen er kritisk i forhold til miljøkonsekvensrapportens vurdering af konsekvenserne for turisme og ejendomspriser. Miljørapporten henviser til, at studier fra andre steder i landet har vist, at det ikke vil få negative konsekvenser.

Disse studier kan i følge kommunen ikke bruges, fordi der henvises til studier ved Horns Rev og Nysted, hvor møllerne er lavere og placeret mellem 10 og 30 kilometer fra kysten.

"Det kan ikke sammenlignes, hvordan møller som står fire kilometer fra kysten, opleves i forhold til møller, der står henholdsvis 10, 14/20 eller 30 kilometer fra land...", skriver kommunen.

 

Læs også Havmøllerne i Lillebælt rykker nærmere

 

Bakker Assens op

Faaborg Midtfyn Kommune er også bekymret for de biologiske konsekvenser og henviser til det det høringssvar, som Assens Kommune har udarbejdet.

Assens Kommune har allerede påpeget en række svagheder i rapporten, når det kommer til vurderingen af, hvilken indflydelse anlægs- og driftsfasen af parken vil have på både den marine natur og fuglelivet i området.

"Faaborg-Midtfyn Kommune har den samme interesse i at sikre de samlede biologiske værdier i Lillebælt som Assens Kommune, og derfor anbefales det, at kommunen tilslutter sig Assens Kommunes vurdering af de biologiske konsekvenser, der ikke forekommer tilstrækkeligt belyst", skriver forvaltningen til Økonomiudvalget, som nu har taget rapporten til efterretning.

Høringssvaret fra Faaborg Midtfyn Kommune skal sendes ind til Energistyrelsen senest den 4. februar 2019.