Borgmester: Håber en procedurefejl stopper vindmøllepark

Der var fulde huse, da Sønderborg Forsyning tirsdag aften afholdt informationsmøder i Helnæs og Thorøhuse forsamlingshuse. Og der var ikke meget medvind på møderne.

Sønderborg Forsyning vil opføre en havvindmøllepark med mellem 20 og 44 vindmøller midt i det sydlige Lillebælt kun fire kilometer fra kysten til Helnæs. I dag må der ikke opsættes vindmøller så tæt på kysten, men projektet er godkendt og sat i proces under de gamle regler, hvor fire kilometer er nok.

Borgmester i Assens, Søren Steen Andersen, (V) ønsker ikke, at vindmølleparken bliver til noget, og ham håber ikke, at løbet er kørt.

- Jeg har bedt om foretræde i Folketingets Energiudvalg i december, og der vil jeg kæmpe vores sag, siger Søren Steen Andersen.

Han håber, at en procedurefejl eller at noget i miljøundersøgelserne vil sætte en stopper for projektet. Samtidig opfordrer han Sønderborg til at vise godt naboskab.

- Sønderborg Kommune kunne selv stoppe projektet, og så i stedet købe sig ind i en af de store havvindmøllerparker i Vesterhavet, siger Søren Steen Andersen.

Han håber også, at Folketinget vil gribe ind i sagen.

Minister kan ikke gøre noget

Energiminister Lars Christian Lilleholt er helt enig i, at havvindmøller skal længere væk fra kysten. Så sent som sidste år fik han ændret reglerne, så afstandskravet til kysterne nu er fordoblet fra fire til otte kilometer. 

Planerne i Lillebælt kan ministeren dog ikke ændre, fordi projektet er godkendt og sat i proces under de gamle regler.

- Der ligger en ansøgning (til projektet i Lillebælt, red) og en tilladelse, som ligger helt tilbage fra 2010. Det vil sige at projektet blev sat i gang under de gamle regler, hvor afstandskravet kun var fire kilometer, så jeg har ingen mulighed for at påvirke det, sagde Lars Christian Lilleholt i maj til TV 2/Fyn.

Miljørapport blev ikke offentliggjort

I følge planen skulle en rapport om miljøkonsekvenserne være offentliggjort inden informationsmøderne. Men tirsdag formiddag modtog TV 2/Fyn en mail fra Sønderborg Forsyning, der forklarede, hvorfor det alligevel ikke var sket:

"Sønderborg Forsyning har valgt en åben proces og har derfor bedt Energistyrelsen om lov til at offentliggøre den foreløbige miljøkonsekvensvurdering, umiddelbart efter at den formelt indsendes til Energistyrelsen. Det er der givet lov til. Styrelsen har dog bedt Sønderborg Forsyning og COWI forholde sig til den nye vindmøllebekendtgørelse, som er i høring, inden miljøkonsekvensrapporten indsendes. Rapporten kan derfor endnu ikke indsendes og dermed heller ikke offentliggøres."

Uddrag fra rapporten

Sønderborg Forsyning har i stedet offentliggjort et fakta ark med uddrag fra rapporten.

Rapporten konkluderer: - For næsten alle områder og delområder gælder, at påvirkningerne er små (”ubetydelige” eller ”lille”), og i de fleste tilfælde, hvor der er risiko for påvirkninger (”middel”, ”stor” eller ”væsentlig”) kan disse enten mindskes væsentligt eller helt undgås med afværgeforanstaltninger.

Se flere uddrag i fakta boksen herunder.

Sønderborg Forsynings uddrag fra rapporten