Ny udvikling: Håber på ministers hjælp til at stoppe kæmpe havmøllepark

Assens Kommune vil have klimaminister Dan Jørgensen (S) til at kigge på sagen i håb om, at en juridisk detalje kan stoppe projektet.

- Det er derude havvindmøllerne kommer til at stå, hvis det altså bliver til noget, siger Ashton Funck og peger ud mod havet fra sin terrasse, hvor han har en enestående udsigt over vandet.

Han har som formand for protestgruppen "Red Lillebælt" i flere år har kæmpet mod havvindmølleprojektet i Lillebælt.

Vindmølleplanerne er drevet af Sønderborg Kommune, der via sit forsyningselskab Sønderborg Forsyning vil bygge havvindmølleparken i det sydlige Lillebælt ud for Helnæs kun fire kilometer fra kysten.

Planerne møder imidlertid massiv modstand på Helnæs og i de omkringliggende sydvestfynske kystnære lokalområder i Assens Kommune. 

- Vi er jo optimister. Projektet bliver forhåbentligt flyttet, siger Ashton Funck. 

Grunden til hans forsigtige optimisme skyldes nogle tekniske forhold omkring kommunernes ret til at gøre indsigelser mod projekter, som det ved Helnæs.

Gammel lov

Sønderborg Forsyning må kun bygge havvindmøllerne meget tæt på land, fordi tilladelsen blev givet i 2012.  Dengang var det lovligt at bygge fire kilometer fra kysterne.

Der kom dog nye regler om langt større afstandskrav i 2017. Herefter fik kommunerne ret til at gøre indsigelse ved projekter mindre end 15 kilometer til nærmeste kyst.

Sønderborg Forsyning kunne dog uden problemer fortsætte med sine planer i Lillebælt, fordi tilladelsen var givet efter den gamle lov.

Men i 2019 overdrog Sønderborg Forsyning tilladelsen til selskabet Lillebælt Vind A/S.

Dermed har Assens ret til at gøre indsigelse efter den nye lov, mener kommunens borgmester Søren Steen Andersen (V).

Borgmesteren har derfor skrevet til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) for at få ham til at kigge nærmere på sagen. 

- Der er ikke længere sammenfald mellem den juridiske enhed som er meddelt forundersøgelsestilladelse og den juridiske enhed som ønsker at udnytte forundersøgelsestilladelsen til at ansøge om etablering, skriver Søren Steen Andersen til ministeren.

Kan det her fælde projektet?

- Det er jeg slet ikke i stand til at sige, men det er netop derfor, at vi sender bud ind for at høre, hvad det her betyder, siger Søren Steen Andersen og fortsætter:

- Når der kommer modstandsgrupper mod kæmpe havmøller, der som her ved Helnæs vil fylde, hvad der svarer til tre-fire hovedstadskommuner i areal, så går det ud over den folkelige opbakning til den grønne omstilling. Det var derfor Folketinget udvidede afstandskravet til kysterne for et nogle år siden, og den lov tager vi alvorligt. 

Sønderborg Kommune tror dog ikke på, at Assens Kommune får held til at stoppe projektet.

- Det er vores vurdering, at de overgangsregler, som Assens Kommune henviser til, ikke er relevante i den koncerninterne overgang af forundersøgelsestilladelsen til Lillebælt Vind A/S, siger Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (S) .

Minister vil se på sagen

Klimaminister Dan Jørgensen oplyser til TV 2/Fyn, at han afventer en vurdering fra Energistyrelsen, inden han konkret vil forholde sig til henvendelsen fra Assens.

- Generelt vil jeg sige, at den grønne omstilling kommer til at kræve noget af os alle sammen. Vi skal vende os til et Danmark med flere vindmøller, solcelleanlæg, el-kabler til den grønne strøm osv.  I forhold til det konkrete projekt, så er Energistyrelsen i øjeblikket i gang med foretage en juridisk vurdering af Assens Kommunes henvendelse. Før den forelægger kan jeg ikke sige mere, siger Dan Jørgensen.

Ashton Funck fra "Red Lillebælt" understreger, at han bakker fuldt op om klimakampen og den grønne omstilling. 

- Jeg mener bestemt ikke, at Sønderborg Kommune skal opgive målet om at blive CO2-neutral. Det er et meget fint og godt mål. Men det kan kommunen altså også blive ved at købe anparter i havmølleprojekter i Nordsøen eller Østersøen, hvor der er langt til nærmeste kyster, siger han.

Oversigt

    Oversigt