I det fynske folks tjeneste

Coronahjælp koster: Skal virksomheder betale skat af hjælpepakker?

Hvis virksomhederne klarer sig godt og har overskud på trods af Corona, skal de betale skat af regeringens hjælpepakker.

00:25

Virksomhederne skal betale skat af lønkompensationer og tilskud i virksomhedernes hjælpepakker, hvis de har overskud Foto: Sarah Christine Nørgaard Grafik: Michel Bondo Video: Sune Jørgensen / Morten Urup Skov (fotograf)

TV 2/Fyn har fået et spørgsmål fra Kurt Jørgensen. Han er pensioneret bankmand og vil gerne vide, hvordan virksomhederne skal forholde sig til hjælpepakkerne i forhold til at betale skat.

"Indgår hjælpen fra staten i virksomhedens indkomst for 2020", spørger han.

En fynbo spørger

Hvorledes behandles hjælpepakkerne over for virksomhederne skattemæssigt?

Indgår hjælpen fra staten i virksomhedens indkomst for 2020?

Kurt Jørgensen

Overvældende interesse

Som en del af hjælpepakkerne kan virksomhederne blandt andet modtage lønkompensation til at betale løn til hjemsendte, fyringstruede medarbejdere.

Det beløb skal regnes med i virksomhedens skattepligtige indkomst i 2020. Den udbetalte løn til medarbejderne indgår omvendt som fradrag. Medarbejderne beskattes som normalt af den løn, som de modtager fra virksomheden, fortæller Karina Hejlsen.

Karina Hejlesen arbejder netop med virksomheder og beskatning hos PWC.

- Vi har oplevet en meget stor og overvældende interesse fra de danske virksomheder om mulighederne med hjælpepakkerne. Vi får cirka 300 opkald dagligt på vores gratis hotline. Det er såvel iværksættere som nogle af Danmarks største virksomheder, der ringer ind for at tale om mulighederne i de forskellige pakker, fortæller hun. 

Den kompensation, som virksomhederne kan modtage til hjælp til faste udgifter, skal også regnes med i virksomhedens skattepligtige indkomst. De afholdte faste udgifter kan omvendt trækkes fra efter de almindelige skatteregler. 

Kompensationen er skattepligtig

I forhold til kompensation for små virksomheders omsætningstab er den modtagne kompensation også skattepligtig.

Da hjælpepakkerne udløber i juni 2020 vil det alt andet lige kun være i 2020, at kompensationen skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

- Det er svært at spå om lige nu, hvor stort et plaster på såret hjælpepakkerne er for virksomhederne, eller hvad der bliver behov for, siger Karina Hejlesen. 

Ifølge Dansk Industri har mange af de større produktionsvirksomheder på Fyn især søgt lønkompensation. Det kan søges af virksomheder, der er tvunget til at sende over 30 procent af medarbejderne hjem.

Det her handler om at stoppe blødningen og redde nogle virksomheder, ikke om vi skal betale skat

Poul Strandmark, formand for DI Fyn

Hvis det så alligevel ender med sorte tal på bundlinjen ved årets afslutning, for de virksomheder, der har fået del i hjælpepakkerne, skal de betale skat af overskuddet.

Det mener formanden for Dansk Industri på Fyn er rimeligt. 

- Jeg vidste ikke, at man skal betale skat af hjælpepakkerne. Men det er fair nok, når man får tilskud til udgifter, så er det en indtægt. Det her handler om at stoppe blødningen og redde nogle virksomheder, ikke om vi skal betale skat, siger han. 

Regeringens hjælpepakker til erhvervslivet

  • 13 hjælpepakker for i alt 286,6 milliarder kroner er afsat til at holde liv i dansk erhvervsliv.
  • Pengene bliver fordelt som udskydelser, tilskud eller garantier til de tusindvis af virksomheder, hvis omsætning nærmest er gået i stå efter udbruddet af covid-19 i Danmark.
  • Knap 56 milliarder kroner er afsat til direkte tilskud til erhvervslivet.

Kilde: Dansk Industri​​​​

Se mere

28 medarbejdere sendes hjem

I Svendborg arbejder de normalt 92 mennesker i Scandinavian Brakes System med at fremstille bremseklodser til motorcykler over hele verden.

I disse dage arbejder ledelsen på at sende 28 af de ansatte hjem, fordi markederne er lukkede.

Virksomheden kan derfor søge lønkompensation via regeringens hjælpepakke for virksomheder, der må sende over 30 procent af medarbejderne hjem.

- Skat skal vi først betale, hvis vi har et overskud, efter vi er ovre på den anden side af det her. Lige nu er det vores mindste bekymring, siger direktør Mads Bonde Hansen.

Den anden division af SBS fremstiller reservedele til biler med Italien, Spanien og Frankrig som de største eksportmarkeder.

Hvad der sker på disse markeder, er stadig uvist.