E20: Minister afviser mulig kattelem

Finansminister Kristian Jensen (V) afviste onsdag, at det er muligt at søge hjælp fra EU til et tredje spor på E20 Fynske Motorvej.

I begyndelsen af maj gik regionsrådsformand Stephanie Lose (V) ind i kampen for et tredje motorvejsspor over Fyn. Hun mente, at en EU-kattelem kan give penge til udvidelse, selvom transportminister gang på gang har sagt nej.

I sidste uge nægtede finansminister, Kristian Jensen (V), at tage stilling til regionsrådsformand Stephanie Loses (V) forslag.

Det fik socialdemokraternes fynskvalgte folketingsmedlem Julie Skovsby til at stille spørgsmålet i forbindelse med Folketingets spørgetid onsdag eftermiddag.

Spørgsmålet lød:

- Er det ministerens holdning, at når det gælder en motorvejsstrækning som E20, som ikke bare binder Danmark, men hele Europa sammen, og som er en del af det såkaldte TEN-T-vejnet, så er der mulighed for at søge dispensation for anlægsloftet, jf. flere artikler på TV 2/Fyn, herunder: »Lose: EU-kattelem kan hjælpe tredje motorvejsspor på vej«?

Men finansminister Kristian Jensen (V) afviste, at det er muligt at søge hjælp fra EU til et tredje spor på E20 Fynske Motorvej.

- Jeg har været inde og læse den bagvedliggende artikel på TV 2/FYN, som drejer sig om nogle støttemuligheder fra EU.  Jeg er ikke bekendt med, at der i støttemulighederne i EU skulle være mulighed for at lave en national opgradering af en motorvejsstrækning. Som jeg forstår reglerne, på den korte tid jeg har haft til at sætte mig ind i det, så gælder det kun vejstrækninger, der passerer landegrænser, svarede finansminister Kristian Jensen (V) i Folketingssalen onsdag.