Planer om at gøre Svanninge Bakker til naturnationalpark

Hvis Fyn skal have sin første naturnationalpark, er Svanninge Bakker og Bjerge et oplagt bud. Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder videre med planerne. 

Der er planer om at gøre de naturskønne områder i Svanninge Bakker og Bjerge og ved Arreskov Sø til en naturnationalpark. 

Hvis Svanninge Bakker og Bjerge skal udnævnes til naturnationalpark, kræver det, at de private lodsjere, som ejer jordarealerne omkring Arreskov Sø, stopper med at drive landbrug i området.

Derfor skal Teknik- og Miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune på torsdag diskutere, om kommunen skal gå i gang med at kontakte de lokale jordejere for at høre, om de er interesserede i at gøre Svanninge Bakker og Bjerge til naturnationalpark.

- Det er et meget spændende initiativ. Hvis vi skal have en naturnationalpark på Fyn, er det et oplagt område at kigge på. Det skal vi arbejde positivt videre med set fra min side, siger viceborgmester Søren Kristensen (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Fakta om naturnationalparker

Kræver politisk opbakning

Regeringen har samlet set afsat 888 millioner kroner til 13 nye naturnationalparker og 75.000 hektar urørt skov i Danmark.

WWF Verdensnaturfonden kom i februar med sit bud på, hvor i Danmark der kunne placeres nye naturnationalparker. Her er der dog ingen oplagt kandidat på fynsk jord, altså heller ikke Svanninge Bakker.
WWF Verdensnaturfonden kom i februar med sit bud på, hvor i Danmark der kunne placeres nye naturnationalparker. Her er der dog ingen oplagt kandidat på fynsk jord, altså heller ikke Svanninge Bakker.

I første omgang skal mulighederne i Svanninge Bakker undersøges nærmere for, om området opfylder kravene til at blive en af de nye naturnationalparker. 

Hvis der er politisk opbakning i Teknik- og Miljøudvalget og senere i kommunalbestyrelsen, kan planerne fortsætte.

- Jeg er optimistisk omkring, at der er politisk velvilje, så vi kan få kontakt til og komme i dialog med lodsejerne, forklarer Søren Kristensen. 

Forventer du, at der er støtte fra lodsejerne?

- Det kan jeg ikke udtale mig om på nuværende tidspunkt. Vi har normalt et godt samarbejde og en god dialog med lodsjere og skovejere. Der plejer at være en velvilje, siger Søren Kristensen. 

Hvad hvis de ikke vil være med?

- Så er det en ny situation, og så må vi tage bestik af det. Det skal køre ad frivillighedens vej, fastslår han. 

Naturen kan udvikle sig

Hvis et område skal gøres til naturnationalpark, skal det - i modsætning til nationalparker -  friholdes 100 procent fra skov- og landbrug og anden produktion. Her kan naturen så få lov at udvikle sig på sine egne præmisser. Det vil dog fortsat være muligt at besøge Svanninge Bakker. 

Set med Søren Kristensens øjne vil stemplet som en naturnationalpark være godt for brandingen af Faaborg-Midtfyn Kommune. 

Fakta om Svanninge Bakker og Bjerge

- Det vil have en gavnlig effekt. Vi er kendt for vores landskaber og natur - både i Svanninge Bakker og ved øhavet. Hvis vi får stemplet oveni, er det et yderligere element i fortællingen om Faaborg-Midtfyn Kommune som en landskabskommune.

Der er dog en endnu vigtigere grund til at kæmpe for, at Svanninge Bakker bliver gjort til naturnationalpark. 

- Det skal så sandelig også være for naturen, forsikrer viceborgmesteren. 

WWF undlader Fyn fra sin liste

I løbet af foråret vil politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune diskutere planerne, og hvis der bliver givet grønt lys, vil kommunen indlede en dialog med de lokale jordejere, som også skal give grønt lys, før en officiel henvendelse kan sendes til miljøministeren i løbet af sommeren.

Det er derfor for tidligt at sige, om Fyn får del i regeringens planer om naturnationalparker.

WWF Verdensnaturfonden kom i februar med sit bud på, hvor i Danmark der kunne placeres nye naturnationalparker. 

Her er der dog ingen oplagt kandidat på fynsk jord, altså heller ikke Svanninge Bakker og Bjerge. Det nærmeste, Fyn kommer på en mulig naturnationalpark, er Lillebælt.

Der er i gang med at blive forberedt to naturnationalparker i Danmark - i henholdsvis Gribskov i Nordsjælland og i Fussingø ved Randers. De to naturnationalparker vil blive etableret i løbet af de næste par år.

Oversigt

    Oversigt