16 borgmestre i opråb: Dårligt havmiljø tager livet af mindre erhvervsfiskere

Der bliver længere og længere imellem de små fiskekuttere i de sydfynske havne, og nu står 16 borgmestre sammen i et opråb om situationen.

Det står skidt til med det kystnære fiskeri i det Sydfynske Øhav og i Lillebæltsområdet. 

Blandt andet fordi forurening og sæler medvirker til, at havmiljøet er under pres.

Derfor har 16 borgmestre skrevet under på en indstilling, der er sendt til miljøminister Lea Wermelin (S), minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn (S) samt medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Opråb hilses velkommen

En henvendelse, som formand for Bælternes Fiskeriforening og formand for Danmarks Fiskeriforenings udvalg for kystnært fiskeri, Allan Buch hilser velkomment.

- Det har jeg kun en meget positiv holdning overfor. Fra erhvervets side, så har vi jo i flere år gjort opmærksom på, at vandkvaliteten daler og daler. Så jeg er tilfreds med, at kommunerne er enig med os i, at der skal gøres noget, siger formanden, som fortsætter:

- Jeg bider også mærke i, at de nævner sælerne som et problem. Det er nemlig et potentielt problem, jeg er nervøs for.

Allan Buch forklarer, at han er bekymret for, at forurening og sæler kan betyde langt færre fisk til både erhvervs- og lystfiskere.

Buch nævner også de sælorm, som en sælbestand kan medføre, og som kan angribe leveren i eksempelvis torsk, så de ikke kan yngle længere.

Derfor understreger han, at selvom problemet med sæler ikke er så stort i det sydfynske og ved Lillebælt med tiden kan medføre uoprettlig skade på fiskebestand og vandmiljø.

Borgmestre skal gribe i egen barm

Formanden fisker selv fra Skrillinge Strand ved Middelfart. Desuden ville han også ønske, at tilkendegivelsen fra de 16 borgmestre viser en velvilje til at rette det kritiske blik mod egne rækker.

- Man kan jo håbe, de vil kigge lidt indad. Eksempelvis hvad angår udbygning af havne, som jo også kan medføre iltsvind, lyder det fra ham.

I skrivelsen, som er sendt afsted mod Folketinget, understreges det, hvor alvorlig man mener situationen er.

- Vi ser gentaget og udbredt iltsvind, tilbagegang i mængden af ålegræs, alt for store mængder krabber og en stærkt stigende bestand af sæler. Blot for at nævne nogle af de synlige ændringer, som sker med stor hast i disse år, lyder det i indstillingen, der blev sendt torsdag.

Oversigt

    Oversigt