Ældreordfører har tillid til plejehjem trods adskillige påbud

Seks fynske plejehjem har fået påbud for blandt andet manglende medicinhåndtering, journalføring og overblik over beboernes problemstillinger. Moderaternes ældreordfører har fortsat tillid til, at man kan løse problemerne lokalt.

Det halter med patientsikkerheden flere steder på de fynske plejehjem. Det viser en gennemgang, TV 2 Fyn har lavet af tilsynsrapporter lavet af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Flere plejehjem og hjemmeplejer har mangler, når det kommer til medicinhåndtering, journalføring og overblik over beboernes problemstillinger, viser de sundhedsfaglige- og ældretilsynsrapporter, TV 2 Fyn har set.

Inden for det seneste halve år har Faaborg-Midtfyn Kommune eksempelvis fået påbud på to af deres kommunale plejehjem. Det drejer sig om Lykkevalg i Korinth og Tingager i Ringe.

Også Åsumgruppen i Odense Kommune, Hjemmeplejen Langeskov i Kerteminde Kommune, Friplejehjemmet Lillebælt i Middelfart Kommune og Strandhøjen Friplejehjem i Nyborg Kommune har fået påbud.

Skal løses lokalt

Moderaternes ældreordfører Mike Fonseca holder dog igen med at lade kritikken regne ned og de fynske plejehjem.

- Jeg tror, at det man her til at starte med skal være opmærksom på for patientsikkerheden, det er, at der er forskel på, om det er store eller små påbud. Hvad er det for nogle påbud, der præcist er kommet, siger Mike Fonseca og fortsætter.

- Og så har jeg meget tillid til, at de lokale institutioner, plejehjemmene og friplejehjemmene, som har fået de her påbud, tager dem seriøst og arbejder med dem. Og det er også det, jeg fornemmer, de gør, så vi kan få løst de problemer, der er, lokalt.

Klagede over sin mands behandling

Èn af dem, der har oplevet udfordringer på Plejehjemmet Tingager i Ringe, er Rose Olsen.

Hun oplevede blandt andet, at en stor variation i personale og manglende overlevering kom hendes mand til gene.

- Jeg synes, at der manglede en indsats for at lære min mand at kende, hvad hans behov var, og hvordan det skulle sikres, at han fik en vis form for livskvalitet og tryghed. Der var så mange forskellige mennesker, der skulle stå for det, og alle gjorde det forskelligt. Det var chokerende, fortæller Rose Olsen.

Ville du selv have lyst til at sende din egen mor eller far på et plejehjem, som har fået den form for kritik?

- Til at starte med er det jo vigtigt, at man får kigget på, hvad det er for nogle påbud, får arbejdet med dem lokalt, både personalet og ledelsen, få taget hånd om de påbud, der er, og så efterfølgende kan man arbejde videre på, hvordan vi fremtidssikrer, at det ikke sker igen, siger Mike Fonseca.

Mere udannet personale er ikke nødvendigvis løsningen

Professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard ser det som bydende nødvendigt, at der gøres noget for at sikre mere uddannet personale i plejesektoren, så man kan minimere antallet af fejl.

- Det vigtigste er veluddannet personale, og at vi har gode uddannelser til det her. Hvis vi har tilstrækkeligt af dem, og der er gode procedurer for, hvad der skal gøres på arbejdet, så kan det løse noget af det her, siger han.

Men Mike Fonseca er ikke enig i, at det er den vej, man skal gå.

- Nej, det tror jeg ikke, fordi jeg synes virkelig, at vi skal anerkende og have tillid til det sundhedspersonale, der er ude på vores plejehjem. Der er virkelig dygtige ansatte på landets plejehjem. Og det gælder hele landet. Og ja, så kommer der engang imellem nogle sager, der selvfølgelig skaber nogle udfordringer, som der skal tages hånd om. Både på tværs af kollegaerne og af ledelsen lokalt.

Så du vil ikke gribe ind som politiker og rette op på situationen, som den er lige nu?

- Det går lidt imod det, vi i Moderaterne og i hele regeringen er igang med, nemlig at frisætte. Jeg synes, vi skal lade fagligheden stå som den er, sætte fagligheden fri, have en lokal ledelse på de lokale plejehjem og lade dem styre, forvalte og levere den ældrepleje, der er vigtig for vores borgere på landets plejehjem. Jeg tror, at det er en rigtig skidt ide, at vi herinde på Christiansborg, hver eneste gang der kommer en sag, skal lovgive om det ene og det andet, i stedet for lige at trække vejret og se ad. Nu er der kommet et påbud, lad dem arbejde med det, lad dem løse problemet. Hvis det så ikke bliver løst, så må man tage det op igen.

Så hvor mange påbud mener du, der skal til, før det er et problem?

Jamen, det første påbud er et problem i sig selv, eller en udfordring i hvert fald, og der skal man jo løse det. Min opfattelse er også, at når der først har været et påbud, så bliver de faktisk løst, de udfordringer, der er. Nu bor jeg selv i Køge, og der var der blandt andet en dokumentar om Plejehjemmet Nørremarken. Der blev givet nogle påbud, og de påbud er løst, og det er jeg faktisk meget stolt over, at man lokalt, både medarbejderne, som er dygtige, og en dygtig ledelse kan være med til at løfte de påbud, siger Mike Fonseca.

Ældrechef i Faaborg-Midtfyn Kommune, Kitt Lysén Pedersen, er ærgerlig over de påbud, kommunen har fået på to af deres plejehjem.