Efter underskud på 44 millioner: Jensens Bøfhus overvejer retssag mod regeringen

Jensens Bøfhus holder muligheden for en retssag over for regeringen åben. Virksomheden mener, at den manglende kompensation på grund af arbejdskonflikt virker besynderlig.

Jensens Bøfhus rasler med sablen over for regeringen. Det sker som følge af corona-nedlukningen og regeringens beslutning om ikke at kompensere virksomheder, der er konfliktramt.

En beslutning, som koncernen kalder besynderlig.

Retssag

I det netop offentliggjorte regnskab fra Jensens Food Group åbner man nu muligheden for, at det kan ende i en retssag.

- På grund af regeringens besynderlige fortolkning af neutralitetsprincippet har Jensen's Bøfhus A/S ikke modtaget kompensation ved lukning, på lige vilkår med den øvrige restaurationsbranche i Danmark, og det er således ledelsens vurdering, at der mangler et to-cifret millionbeløb. Dette forfølges af retslig vej hvor muligt, hedder det i ledelsesberetningen.

Ejerne - en række fynske rigmænd - har sidste år og i begyndelsen af i år tilført yderligere 75 millioner kroner for at holde kæden flydende under corona-krisen.

Underskud på 44 millioner

Alligevel sluttede 2020 med et underskud på 44 millioner kroner set i forhold til et overskud på 10 millioner kroner i 2019.

Omsætningen faldt med 23 procent til 363 millioner kroner.

Koncernen budgetterer med en omsætning på 430 millioner kroner og et underskud før skat for regnskabsåret 2021 på 12 millioner kroner.

Koncernens egenkapital er nu på 18,9 millioner kroner.

Kæden omfatter ved udgangen af 2020 21 restauranter i Danmark, 6 i Sverige og 1 i Norge. Det samlede antal gæster i 2020 var cirka 1,8 millioner.


Oversigt

    Oversigt