Før Ewii-ballademøde: Ønsker ren besked om hemmelig vinkælder

Bestyrelsen i energiselskabet Ewii bør går af, mener kritikere inden repræsentantskabsmøde i Kolding tirsdag. En god forklaring kan dog ændre beslutningen.

Der er lagt op til et rivegilde af de helt store, når energiselskabet Ewii tirsdag holder repræsentantskabsmøde.

Ifølge dagsordenen foreligger der ikke færre end tre forslag fra repræsentantskabsmedlemmer, der ønsker alle sten vendt i den spegede sag, der først kostede administrerende direktør Knud Steen Larsen jobbet og efterfølgende betød, at bestyrelsesformand Steen Dahlstrøm, der også er borgmester i Middelfart, trak sig.

Sagen drejer sig blandt andet om Knud Steen Larsens sponsor-rejser med familiemedlemmer, investereringer sammen med nogle af selskabets storkunder og dårlige forretningsmæssige investeringer.

19 repræsentantskabsmedlemmer - herunder Ole Høyer fra Middelfart - ønsker samarbejdet mellem Dahlstrøm og Knud Steen Larsen belyst, ligesom de kritiske medlemmer vil vide, hvordan Ewii styres fremover.

De stiller også spørgsmål om, hvorvidt de etiske regler bliver revideret og spørger om, hvorvidt der vil ske en revision af aftaler om sponsorater, regler for gaver, rejser m.v.

Oprindelig havde gruppen ønsket afstemning om Steen Dahlstrøms fortsatte virke som formand, men det forslag trækkes selvfølgelig tilbage, fordi Dahlstrøm selv har trukket sig til posten.

Et forslag om mistillid til bestyrelsen afventer ifølge Ole Høyer, hvad repræsentantskabet får at vide tirsdag.

- Herefter kunne man forestille sig, at vi trækker os tilbage og vurderer, om vi fortsat har tillid til bestyrelsen, siger Ole Høyer.

Vinkælder

En gruppe repræsentanter fra Fredericia har stillet forslag om, at repræsentantskabet får klar besked om en række rygter, der blandt andet går ud på, at Ewii råder over en vinkælder og har betalt for eksorbitante udgifter af forskellige ikke-forretningsrettede aktiviteter.

Repræsentantskabsmedlemmerne ønsker en ny, ekstern revisor til at gennemføre en grundig undersøgelse af myterne, af lån mellem selskaber og indkøb af diverse varer, der ikke henhører under normal drift af Ewii aktiviteter.

De ønsker desuden oprettet en whistleblower-ordning bestyret af samme revisor.

Endelig forlanger Fredericia-medlemmerne oplyst i hvilket omfang de enkelte bestyrelsesmedlemmer har modtaget gaver, eller deltaget i arrangementer betalt af Ewii, Ewii-sponsorater, eller anden aktivitet betalt i forbindelse med bestyrelsesarbejdet for Ewii.

Nej til sponsorkontrakter

Et selvstændigt punkt er et nyt forslag fra bestyrelsen om ændring af koncernens strategi.

Flere medlemmer af repræsentantskabet har været utilfredse med Ewiis sponsorater i Royal Arena i København og Ewii Park i Odense, OB's hjemmebane. Og bestyrelsen lægger op til, at sponsoraterne helt droppes.

Op til repræsentantskabsmødet har bestyrelsen foreslået Jørn Lidmann fra Fredericia som ny formand. Han har 35 års erfaring inden for energiområdet.

Tidligere var Morten Hansen og Per Nielsen, begge fra Kolding, aktuelle kandidater, men bestyrelsen støtter altså nu Jørn Lidmann.

I øjeblikket er næstformanden Carl Poulsen fungerende formand for den 17 mand store bestyrelse. 

Repræsentantskabet består af knap 100 medlemmer i Trekantområdet.

 

Oversigt

    Oversigt