I det fynske folks tjeneste

Forlig om PSO-afgiften lige på trapperne

Forlig om afskaffelse af PSO-afgiften præsenteres sidst på dagen.

Foto: Henning Bagger / Scanpix

Regeringen vil senere i dag torsdag præsentere et forlig, som afskaffer PSO-afgiften, som EU-kommissionen har krævet.

I følge TV 2/Fyns oplysninger bliver aftalen offentliggjort sidst på dagen, formentlig efter klokken 17.

Der har været stor politisk uenighed om finansieringen, men parterne er tæt på at indgå en aftale, som blandt andet indebærer en højere bundskat for alle skatteydere og at den grønne check aftrappes over en kortere årrække, erfarer TV 2/FYN.

Dermed bliver det ikke et enkelt tiltag,  som skal dække hullet efter PSO-en, som afskaffes inden nytår, da udenlandske virksomheder ikke får del i den.

Regeringen er under pres i forhandlingerne, da deadline nærmer sig, fordi lovforslaget skal nå at blive behandlet og vedtaget inden nytår. Derfor skal en PSO-løsning fremsættes fredag i folketingssalen, hvis de sædvanlige procedurer skal følges.

Hvad er PSO-afgiften?

PSO opkræves som en afgift på forbrugernes elregning og står for Public Service Obligation - eller på dansk offentlig serviceforpligtelse.

Pengene finansierer grønne initiativer som vindkraft og solceller, og afgiften prissættes fire gange om året af Energinet.dk.

Afgiften er skruet sådan sammen, at hvis elprisen falder to øre, stiger PSO’en med én øre. Og stiger elprisen, falder PSO-bidraget.

Ifølge EU-Kommissionen er PSO-afgiften traktatstridig, fordi den også bliver pålagt udenlandske selskaber, som ikke nyder godt af støtten til grøn omstilling.

De samlede udgifter til den grønne PSO-afgift forventes i tiårsperioden 2016-2025 at lande på 69,2 milliarder kroner.

Kilde: Kilde: Energistyrelsen, dagbladet Børsen, Information