Her bor de rigeste og fattigste på Fyn

Tre sogne på Fyn er blandt de steder i Danmark, hvor gennemsnitsindtægten er lavest.

Der er store forskelle på indkomsterne på tværs af sognegrænserne på Fyn. Det viser en ny analyse udført af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Analysen viser den gennemsnitlige årlige indkomst blandt beskæftigede i landets godt 2.000 sogne. Og den viser, at få kilometer kan betyde store forskelle.

Vollsmose er det sogn i landet, hvor den gennemsnitlige indkomst er lavest. I gennemsnit tjener beskæftigede i sognet 324.542 kroner om året.

Kigger man til gengæld fem kilometer mod sydøst til Thomas Kingos Sogn, så ser det helt anderledes ud. Her er gennemsnitsindkomsten 744.869 kroner.

Ghettoområder ligger lavest

At Vollsmose ligger i den lave ende, stemmer godt overens med en landsdækkende tendens, som viser, at den laveste indkomst er at finde i landets ghettoområder.

Anden- og tredjesidst på listen ligger henholdsvis Tingbjerg og Gellerup Sogn.

Det er dog ikke udelukkende ghettoområder, der placerer sig nederst på listen.

Således er de to langelandske sogne Hou og Strynø begge med blandt de nederste ti.


Strib ligger i top

Der er ingen af de fynske sogne, der er blandt de ti, som ligger højest på listen.

Strib Sogn er det sted på Fyn, hvor den gennemsnitlige indkomst er højest med 765.461 kroner om året.

Der er dog stadig et stykke vej op til de øverste ti, hvor Jægersborg Sogn i Gentofte er nummer ti med en årlig indkomst på 1.017.798 kroner.

Faktisk er hele fem af de sogne med højest indtægt at finde i Gentofte Kommune.