Jensen's Bøfhus vinder navnestrid i Højesteret

En restaurant ved navn "Jensens Fiskerestaurant" skal skifte navn, da den ikke har ret til navnet "Jensens".

Jensen's Bøfhus har fredag fået medhold af Højesteret i en strid om navnet "Jensens".

Kæden mente, at en restaurant ved navn "Jensens Fiskerestaurant" i Sæby krænkede bøfhusets rettigheder.

Det gav Højesteret den ret i, og "Jensens Fiskerestaurant" har derfor fået forbud mod at drive restaurationsvirksomhed under det navn.

Jacob Jensen ejer firmaet Sæby Fiskehal, der driver restauranten med det omstridte navn. Men den omstændighed var altså ikke nok til, at restauranten kunne hedde "Jensens Fiskerestaurant".

Tidligere i denne uge kom Sø- og Handelsretten ellers frem til den modsatte beslutning. Her vurderede dommerne, at der ikke var nogen risiko for, at forbrugerne forvekslede restauranten i Sæby med bøfkæden.

Sø- og Handelsrettens dommere noterede, at "Jensen i sig selv er et særdeles udbredt dansk efternavn, og at det ikke i sig selv er egnet til at adskille varer og tjenesteydelser."

Men det er Højesteret altså uenig i.

Den vurderede derimod, at brugen af navnet "Jensens Fiskerestaurant" inden for samme branche som bøfkæden indebar "en utilbørlig udnyttelse af Jensen's Bøfhus' varemærkes særpræg og renommé".

Sæby Fiskehal skal derfor betale et vederlag på 200.000 kroner for at have krænket Jensen's Bøfhus' rettigheder og for brug af et logo, som Sø- og Handelsretten gjorde forbudt.

Sø- og Handelsretten dømte, at Jacob Jensens firma er gået for tæt på bøfhusets varemærke i udformningen af et logo.

Personligt frifandt Højesteret Jacob Jensen.

Jensen's Bøfhus har på nuværende tidspunkt omkring 48 restauranter i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. Sidste år havde den en omsætning på næsten en halv milliard kroner.

Tidligere har kæden accepteret, at en pølsevogn bærer navnet " Jensens Pølse- og Bøfhus".