I det fynske folks tjeneste

Kogalskab fundet hos fynsk ko

Fødevarestyrelsen har i dag torsdag fået bekræftet, at en 14 år gammel ko fra en malkekvægsbesætning fra Fynsområdet havde kogalskab.

Fødevarestyrelsen har i dag torsdag fået bekræftet, at en 14 år gammel ko fra en malkekvægsbesætning fra Fynsområdet havde kogalskab.

Sygdommen blev opdaget i forbindelse med en af de rutinemæssige undersøgelse.

Fødevarestyrelsen udfører rutinemæssige undersøgelse på alle kreaturer over 48 måneder som en del af Fødevarestyrelsens overvågning af sygdommen.

Kogalskab (BSE) smitter ikke fra dyr til dyr, men udelukkende fra kød- og benmel i foder.

Siden 2001 har der været totalforbud i EU mod protein fra dyr i foder. De øvrige dyr på besætningen er alle født efter forbuddet.

Siden 2000 har danske slagterier, af hensyn til fødevaresikkerheden, fjernet de dele af kreaturerne, som kan være inficeret med kogalskab.

Der er de seneste ti år fundet i alt 15 tilfælde af BSE i Danmark. Hertil kommer tre tilfælde i kreaturer eksporteret til andre lande.