Kommuner kan mangle medarbejdere - også på Fyn

Siden 2015 har kommuner nedlagt stillinger, der tidligere håndterede opgaver med integration af flygtninge. Nu mangler der snart medarbejdere igen.

I Assens Kommune er der siden 2015 nedlagt cirka 14 fuldtidsstillinger. For at håndtere de ukrainske flygtninge har kommunen omplaceret to medarbejdere til integrationsområdet, men vil formentlig få brug for flere udefra.

Og det kan blive et problem, forudser Brian Korsgaard, der er afdelingsleder for integration, job og udvikling i kommunen.

 - Vi er 98 kommuner, der har brug for det samme på samme tid. Det vil altid støvsuge markedet, så vi kan risikere, at det bliver sværere at finde de rigtige kompetencer. Det er ikke en udfordring endnu, men det er en bekymring«, siger han til Politiken.

214 nedlagte stillinger

Kommunerne modtager i disse uger tusindvis af ukrainske flygtninge, som skal have hjælp til at finde et sted at bo, lære det danske sprog og finde et job. Men antallet af medarbejdere, der står for netop den opgave, er raslet ned. 

Ifølge en rundspørge som Politiken har gennemført blandt alle landets kommuner svarer 50 af ud af 66, at de har skåret i antallet af medarbejdere, der arbejder med integration, siden flygtningestrømmen fra Syrien aftog. På landsplan er det 214 stillinger. 

Assens Kommune har indtil videre fået anvist 14 ukrainere, men holder myndighedernes forventning om 100.000 flygtninge stik, står kommunen til at skulle modtage lidt over 700.

 - Det her er en opgave af voldsom karakter, siger Brian Korsgaard til avisen, og tilføjer:

- Vi er på opgaven, og vi er nok ikke helt med endnu.

I Odense kommune fortæller rådmand i Beskæftigelses- og socialforvaltningen, Christoffer Lilleholt (V), at det er helt naturligt, at man som kommune omfordeler kræfterne, når der ikke er behov for dem i bestemte afdelinger.

- Vi kan godt komme til at mangle ansatte, men vi vil også gerne have folk med de rette kompetencer. Eksempelvis nogen der kan ukrainsk, så vi ikke behøver at bruge tolke hver gang, der er behov for det. 

Kommunen har siden 2015 omfordelt godt ti årsværk, der ikke længere var behov for i håndteringen af fordrevne. Samtidig oplyser Beskæftigelses- og socialforvaltningen, at man igen er ved at geare organisationen til at modtage fordrevne fra Ukraine. 

Nye medarbejdere hænger ikke på træerne

At kommunerne har nedskaleret integrationsindsatsen, er velkendt for Frederik Thuesen, der er seniorforsker i Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Vive.

 - Det er der ikke nogen tvivl om. Der er et videnstab, siger han til Politiken. Men han peger samtidig på, at mange kommuner ikke har haft behovet for den type medarbejdere siden flygtningekrisen i 2015. 

 - Den offentlige sektor har jo ikke råd til at have folk gående uden noget at lave.


Peter Rahbæk Juel (S), der, udover at være borgmester i Odense, er formand for arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalget i Kommunernes Landsforening, fastholder dog, at kommunerne har været gode til at videreføre den opbyggede viden. Men det kan være svært at finde nye medarbejdere, erkender han.

- En af de største udfordringer, vi står med, er at rekruttere medarbejdere til velfærdsområderne, og det gælder også integrationsmedarbejdere«, siger han i en skriftlig kommentar til Politiken. Oversigt

    Oversigt