Kreaturer kommer ikke på græs, fordi færgen skal renoveres

Kreaturprammen Yrsa skal renoveres og ligger derfor stille på Strynø. Men ejerkommuner nøler. Det betyder, at mange kreaturer ikke kan komme på græs.

Når en færge skal renoveres, så går det ud over dens passagere.

Det gør det også, når kreaturprammen Yrsa, som i næsten 20 år årligt har fragtet over 300 kreaturer og får rundt på de sydfynske øer.

quote - Hvis Yrsa ikke kommer til at sejle igen, så har jeg vel ti dage, før jeg bliver nødt til at begynde at slagte mine dyr. For så har jeg slet ikke græs nok til dem.

Henrik Møller Nymark, dyreejer, Taasinge.

Kreaturfærgen Yrsa trænger nemlig til en kærlig hånd. Renoveringen kommer til at koste 350.000 kroner. Men de penge  er tilsyneladende ikke sådan lige at finde.

Det er Svendborg, Ærø, Langeland og Faaborg-Midtfyn kommuner, der ejer Yrsa, og dermed dem som skal finde pengene til at reparere færgen.

Men Yrsa har ligget stille siden december, fordi kommunerne endnu ikke har fundet pengene.

Og det frustrerer dyreejerne, som tripper for at få deres dyr ud på øerne. Flere frygter, at Yrsa slet ikke kommer til at sejle igen. 

Været i gang noget før

En af de frustrerede dyreejere er Henrik Møller Nymark fra Strynø, der har 55 køer i sin stald.

- Hvis Yrsa ikke kommer til at sejle igen, så har jeg vel ti dage, før jeg bliver nødt til at begynde at slagte mine dyr. For så har jeg slet ikke græs nok til dem, siger Henrik Møller Nymark. 

Han plejer at sejle sine dyr med Yrsa til græsning på Hjortø og Hjelmshoved. Han forstår ikke, at færgen endnu ikke er blevet lavet.

- De skulle have været i gang med det noget før. Det kan ikke hjælpe noget, at man starter op på sådan noget halvanden måned før, man skal lukke ud, siger Henrik Møller Nymark.

De seneste to måneder har han gentagne gange kontaktet ejerkommunerne for at få svar på, om Yrsa kan sejle hans dyr. 

Men intet svar fået.

Yrsas farvand

Og Henrik Nymark er langtfra den eneste, der er frustreret.

Kenneth Knudsen er skipper på Yrsa og tager imod opkaldene fra de frustrerede dyreejere.

- Jeg bliver ringet op konstant af de forskellige dyreejere og lodsejere rundt omkring, som spørger, hvad der sker med Yrsa. Og jeg kan ikke svare dem, siger Kenneth Knudsen.

Henrik Møller Nymark forstår ikke, at kommunerne ikke kan finde penge til at lave Yrsa.

Sammen med lokale på Strynø holder han øje med Yrsa. Blandt de frivillige er Erik Schreiner Hansen.

- Jeg blev ringet op så sent som i dag af en dyreejer på Ærø, som skal have flyttet 200 får. Når det er får, så er det muligt at flytte dem på pramme, men det er langt sikrere for både dyr og mennesker at sejle dem med Yrsa, siger Erik Schreiner Hansen.

At Yrsa fortsat ligger stille på Strynø skyldes, at kommunerne har været i strid om, hvorvidt, de fortsat vil eje og drive kreaturprammen. 

Men det er ikke i orden, mener Erik Shcreiner Hansen.

- Nu står man faktisk i den situation, at der er nogle lodsejere rundt omkring, som mister deres tilskud. Og vi står med nogle dyreholdere, som ikke kan få deres dyr på græs. Hvis de ikke vil drive Yrsa videre, så havde det rigtigste været at give et varsel på mindst et år, siger Erik Schreiner Hansen.

Plejer fuglelivet

Det har ikke kun betydning for dyreejerne, hvis ikke deres kreaturer kommer på græs. Kreaturerne spiller en vigtig rolle for fuglelivet i øhavet.

quote Hvis de ikke vil drive Yrsa videre, så havde det rigtigste været at give et varsel på mindst et år.

 Erik Schreiner Hansen, frivillig, Yrsa.

Når øernes afgræsses, så kommer vadefuglene og slår sig ned. De forsvinder, hvis græsset får lov at gro.

Desuden er ejerne af øerne og holmene økonomisk afhængige af, at dyr kan komme over og afgræsse. For at de kan modtage hektarstøtte, skal øerne og holmene nemlig fremstå afgræssede pr. 1 september.

Yrsa blev i sin tid overgivet til de fire øhavskommuner som en naturplejeopgave, da Fyns Amt blev nedlagt.