I det fynske folks tjeneste

Kvaliteten i ældreplejen under pres

Alle fynske kommuner vil få et stort problem med at bibeholde kvaliteten af ældreplejen i fremtiden. Om bare ti år vil det se slemt ud, viser en analyse, som FOA har lavet.

FOA har beregnet at de fynske kommuner kommer til at mangle mange medarbejdere i ældreplejen, hvis velfærden skal fortsætte i fremtiden.

Selvom finankrisen koster mange privatansatte deres job, så mangler det offentlige stadig flere hænder. Og den tendens blive bestemt ikke mindsket i fremtiden.

FOA har beregnet, hvor meget nyt personale kommuner og regioner har brug for at hente ind på FOAs fagområder de næste 10 år, hvis den nuværende service per borger skal fortsætte.

Problemet er, at der i løbet af de kommende ti år vil komme langt flere plejekrævende ældre.

- Samtidig kan vi også se, at rigtig mange af dem, der i dag står for ældreplejen, selv vil gå på pension inden for de 10 år - og det er et faktum, de lokale beslutningstagerne bliver nødt til at forholde sig til, siger forbundsformand for FOA, Dennis Kristensen.

Problem i alle kommuner

Ifølge FOAs beregninger vil det se ekstra slemt ud i Kerteminde. Her viser beregningerne, at der om 10 år bliver behov for at tiltrække det, der svarer til 79 procent af det nuværende social- og sundhedspersonale.

Men problemet er til stede i alle fynske kommuner. Beregningerne viser, at alle kommunerne om ti år skal tiltrække over 50 procent af det nuværende social- og sundhedspersonale.

Bedst ser det ud på Langeland, der ifølge FOAs beregninger "kun" skal tiltrække 51 procent nye medarbejdere, for at dække den forventede øgede efterspørgsel på pleje, samt de pladser der bliver, når de nuværende medarbejdere går på pension.