Større lokalt fokus - testcenter genoprettet i Vollsmose

Odense Kommune vil i den kommende tid på flere sprog kommunikere ekstra ud om smitteforebyggelse til mindretalsgrupper.

Det er generelt et problem, at mange mennesker med ikkevestlig baggrund er smittet. Det sagde statsminister Mette Frederiksen (S) lørdag på et pressemøde om den seneste udvikling i coronasituationen.

- Når vi nøgternt kigger på smittetallene i Danmark, er der ganske enkelt for mange, lød det.

Statsminister Mette Frederiksen kunne også fortælle, at man lokalt skal teste mere i den kommende tid. Og lørdag fik Vollsmose et telt, hvor man kan teste de lokale beboere for covid-19.

Flere af de 14 nye smittetilfælde i Odense kommer netop fra Vollsmose, oplyser Odenseborgmesteren Peter Rahbæk Juel (S) til TV 2 Fyn.

quote Vi ønsker ikke et samfund, hvor enkeltpersoner eller grupper blive dæmoniseret eller endnu værre chikaneret

Mette Frederiksen, statsminister (S)

- Selvom vi stadig har et ret lavt smittetal i Odense, kan vi se, at halvdelen af de smittede har rødder i bydelen, og derfor vil vi gerne være ekstra forsigtige og ekstra opmærksomme, siger han.

Er det en debat, vi skal tage?

På pressemødet henviste statsministeren til, at der nogle steder i den offentlige debat sættes spørgsmålstegn ved, om det er en rimelig debat at have, når der påpeges, at virus i nogle miljøer er mere udbredt end i andre.

Selvfølgelig er det i orden at diskutere, mener hun.

- Mit klare svar er, at ja, det er det. Vi skal selvfølgelig tale om det på en ordentlig måde i Danmark, men tallene skal frem, for det er den eneste måde, hvorpå myndighederne kan bekæmpe coronaen, siger hun.

Hun betoner dog, at forklaringerne også kommer med. Eksempelvis er der tale om ophobning inden for flere familier i forskellige boligområder, hvor de bor tæt.

Alle er nødt til at påtage sig et ansvar

Statsministerens pegede ligeledes på, at mange med etnisk minoritetsbaggrund arbejder i frontlinjen som buschauffører, kassemedarbejdere og sosu-assistenter og derfor er mere udsatte.

Men vi bliver også nødt til at sætte spørgsmålstegn ved, om det er hele forklaringen, mener hun.

- Det lille mindretal har altid et ansvar for det store fællesskab, og alle er nødt til at påtage sig ansvaret for at lytte efter, hvad myndighederne i Danmark siger. Informationerne er der og har været tilgængelige i månedsvis. Ingen i Danmark kan være i tvivl om, hvordan man skal forholde sig, siger Mette Frederiksen.

- Omvendt har det store flertal og fællesskab et ansvar for det lille mindretal. Vi ønsker ikke et samfund, hvor enkeltpersoner eller grupper blive dæmoniseret eller endnu værre chikaneret. Det er ikke i orden, siger hun.

Genoprettet efter stigning

Det genoprettede testcenter i Odensebydelen ligger på parkeringspladsen foran Vollsmose Torv, hvor de første test blev lavet lørdag formiddag. 

Der vil i samme omgang blive kommunikeret ekstra ud på flere sprog om smitteforebyggelse, fortæller Peter Rahbæk Juel.

- Vi har også ekstra tråde ud til de etniske miljøer, der har været rigtig gode til at samarbejde og få lukket ned for foreningsaktiviteter og andre ting i Vollsmose, siger han.

Der har tidligere været et testtelt i området, men det blev fjernet, da smittetrykket faldt i forsommeren.

Men med det stigende smittetryk er det nu på plads igen.