Mangel på hjælpere: Borgere med hjemmerespirator frarøves deres frihed

Claus Langaa har været indlagt i 76 dage på trods af, at han burde bo hjemme. Borgere som ham, der trækker vejret med hjælp fra en respirator, men ikke er syge nok til at være indlagt, indlægges alligevel i stigende grad på intensiv.

Det er snart tre måneder siden Claus Langaa sad med ved spisebordet sammen med sin kone Maibritt Langaa og deres to drenge hjemme i Bogense, og de savner ham alle sammen.

Claus Langaa lider af nervesygdommen ALS og har brug for hjælp til at trække vejret. Derfor rykkede et team af hjælpere ind i huset, da han fik sin hjemmerespirator for et år siden. Hjælperne skiftes til at være på vagt døgnet rundt for at kunne overvåge og hjælpe Claus.

I tre måneder har han imidlertid været indlagt på intensiv, da der pludselig ikke var hjælpere til at overvåge ham hjemme. Først blev han indlagt i Odense, så blev han flyttet til Vejle. Nu er han tilbage på Odense Universitetshospital.

- Vi ved, at Claus er her på lånt tid, og det ved han også selv. Det eneste, der kan hjælpe ham i hans situation, er selvfølgelig at være omgivet af dem, han elsker, og dem som elsker ham. Nu sidder han på hospitalet. Det har virkelig været hårdt, fortæller Maibritt Langaa.

Det er en opslidende hverdag som indlagt med overflytninger til andre hospitaler. Det er også en hverdag langt væk fra hjemmet og uden den frihed, der følger med et liv derhjemme.

En situation som flere og flere borger med hjemmerespirator havner i.

Det fortæller Thomas Krog, politiske chef i Muskelsvindfonden, der repræsenterer en stor del af de borgere, der har en hjemmerespirator. Det er dem, der har diagnosen ALS eller muskelsvind.

- Vi har igennem fem år oplevet, at de her rekrutteringsproblemer er blevet større og større. Det er svært at rekruttere et helt hjælperhold, og det er svært at fastholde dem. Jobbet er ikke attraktivt nok i forhold til lønnen, forklarer han og tilføjer:

- Mange af de her mennesker har en respirator, men de har også et liv. Og det liv bliver ødelagt. For meget ind og ud af sygehuset. Det kan man blive syg af.

Problemet vokser

Tallene fra Region Syddanmark fortæller samme historie.

Antallet af den type indlæggelser var nogenlunde stabilt frem mod 2020 med cirka 30 om året. I 2020 var tallet 58. I 2021 er det steget til 96 indlæggelser i de første otte måneder af året.

Det presser hospitalernes intensivafdelinger og ikke mindst borgerne, fortæller Michael Sprehn, specialeansvarlig overlæge på Respirationscenter Syd.

- De bliver vildt stressede af at komme fra deres eget trygge miljø, hvor der er nogle hjælpere, der er uddannet i at kunne aflæse dem. Når hjælperen så pludselig er væk, og de kommer på en fremmed afdeling fyldt med teknik og andre meget syge patienter lige rundt omkring en, så kan man godt blive skræmt, forklarer han.

Indlæggelser i Region Syddanmark

Mangel på hjælpere

Det er Region Syddanmark, der efter et udbud har ansat en lille håndfuld private firmaer, der skal varetage den opgave det er, at tage sig af borgere som Claus Langaa, der godt nok trækker vejret med hjælp fra en respirator, men stadig er raske nok til at bo hjemme.

Det ærgrer også Brian Rosenberg, adm. direktør for Carelink, at det ikke altid lykkes for hans og de andre firmaer på området at stille med de hjælpere, der skal til for passe på borgere som Claus Langaa.

- Der er en udfordring ved hver evig eneste indlæggelse. Vi har haft 25 indlæggelser ud af 6.700 vagter. Det er 25 for mange. Vi vil meget gerne have, at det er et stort rundt nul, siger han.

Derfor vil han gerne være med til sammen med hans arbejdsgiver, Region Syddanmark, at se på, hvordan det problem bliver løst.

Et udbud 

Det er Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark, der har ansvaret for, at ordningen fungerer. Han ærgrer sig også over, at det ikke er tilfældet.

- Det er ikke den løsning vi går efter - at have folk liggende på vores intensivafdelinger. Det er en nødsituation. Og vi er ikke lykkedes med at løse det. 

- Det er klart, at vi nu skal have en alvorlig snak med vores leverandører. Måske skal vi også stramme nogle skruer i det udbud med nogle andre muligheder for sanktioner over for dem, siger Kurt Espersen.

Han mødes sammen med alle parter i sagen på TV 2 Fyn for at snakke om mulige løsninger. Det møde kan du se på TV 2 Fyn i Nyhederne den 10. september klokken 19.30.
Her deltager Maibritt Langaa også for at give sit input til, hvordan regionen og leverandører kan løse problemet med at finde de hjælpere, der kan få hendes mand hjem til Bogense.

Claus Langaa har været indlagt på intensiv i 76 dage, fordi der mangler hjælpere til at overvåge ham derhjemme. Privatfoto
Claus Langaa har været indlagt på intensiv i 76 dage, fordi der mangler hjælpere til at overvåge ham derhjemme. Privatfoto

Oversigt

    Oversigt