I det fynske folks tjeneste

Nye prøver ved Lynfrosten: Ukrudtsmiddel siver igennem regnvandsledning til Storebælt

Cowi har fundet væsentlige overskridelser af vandkvalitetskravet for xylenoler og store mængder af ukrudtsmidlet MCPA omkring den såkaldte Lynfrost-grund i Nyborg.

Tirsdag aften skal Nyborg Byråd vedtage den lokalplan, der gør det muligt at bygge et nyt detailhandelscenter ovenpå forureningen fra Tjærekompagniet på den såkaldte Lynfrost-grund.

Forslaget ventes vedtaget udelukkende med Venstres stemmer – det øvrige byråd er imod.

Men inden byrådsmødet er der dukket friske fund op fra det vand, der siver ned i regnvandsledningerne omkring Nyborg Lynfrost.

Det er Cowi, der har taget prøver i dræn og regnvandssystemet, og konsulentfirmaet har fundet væsentlige overskridelser af vandkvalitetskravet for xylenoler i en enkelt brønd og store mængder af ukrudtsmidlet MCPA.

Læs også Lynfrosten: Nu borer de efter fenol i Nyborg

De øvrige målinger af fenoler, klorfenoler, kulbrinter og pesticider er generelt på niveau med eller under vandkvalitetskravene, hedder det i konklusionerne

Der er ikke vandkvalitetskrav for ukrudtsmidlet MCPA.

- Men da stoffet ligner dichlorprop har Cowi anvendt kvalitetskravet for dichlorprop, oplyser Cowi.

Det medfører, at der i vandprøverne fra fem af de syv brøndprøver er overskridelser.

I brønd 1 på 790 gange. I brønd 6, hvortil vandet fra brønd 1 løber, er vandet fortyndet, så overskridelsen er på 11 gange.

Kvalitetskravene er ikke gældende i afløbssystemet, og ifølge Cowi vil ukrudtsmidlet i overfladevandet i Storebælt blive fortyndet.

- Den aktuelle fortynding vil være afhængig af den udledte mængde samt strømningsforhold. Fortyndingen i Storebælt forventes at være væsentlig større end 11 gange. På den baggrund vurderer COWI at der i de syv vandprøver ikke er konstateret koncentrationer, der vil bevirke, at der vil ske overskridelser uden for opblandingszonen i overfladevandet, hedder det i notatet.

Læs også Glæder sig: Nyt projektfirma overtager omstridt grund i Nyborg

Koncentrationen vil ændre sig over året som følge af nedbør og vejrforhold.

Cowi mener, at resultaterne af vandprøverne formentlig kan bruges til at spore kilden til den kraftige koncentration af MCPA.

Cowis prøver antyder, at cresoler, xylenoler og chlorphenoler muligvis kan give anledning til lugtgener i området.

Konsulentfirmaet foreslår, at vandprøvetagningen gentages efter endnu et regnskyl for at få en idé variation hen over tid.

- Erfaringsmæssigt kan der på virksomheder, der producerer sprøjtegifte m.m. også være brugt klorerede opløsningsmidler. Det foreslås derfor, at analyseprogrammet udvides til også at omfatte klorerede opløsningsmidler samt nedbrydningsprodukter heraf. Klorerede opløsningsmidler kan også give lugtgener, hedder det.