I det fynske folks tjeneste

Politiforbund: - Ekstra betjente er langtfra nok

Politiforbundet glæder sig over at få 450 nye kolleger, men havde efterlyst 3000 over ti år.

Der er ikke tilfredshed i Politiforbundet over antallet af nye politifolk. Foto: Alexander Aagaard

I Politiforbundet glæder man sig over, at politiforliget, der blev indgået tirsdag aften, betyder 450 ekstra politifolk, hvilket er 150 flere end i regeringens oprindelige udspil.

Læs også Politiforliget er på plads: To fynske kommuner får nærpoliti

På Fyn får man glæde af to nærpolitienheder i Nyborg og Assens.

Men man er ikke tilfreds.

- 450 politifolk over tre år er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men langtfra nok, siger Claus Hartmann, der er næstformand i Politiforbundet, på forbundets hjemmeside.

3.000 politifolk over ti år

Op til forhandlingerne har Politiforbundet efterlyst en nettotilgang på 3.000 politifolk over ti år.

Selv om man i Politiforbundet vil sætte sig ordentligt ind i aftalen, før man kommer med en endelig vurdering af resultatet, kan næstformanden umiddelbart se både gode og knap så gode ting i aftalen.

Næstformanden finder "glædelige takter i forhold til nærhed og forståelse af politiets rolle lokalt".

Læs også Smitteudbrud i Vollsmose: - Det er ret alvorligt

- Men der er ved første øjekast også tilsat stram regulering, og ikke de vigtige politifaglige skøn, som vi har efterlyst, udtaler Claus Hartmann.

- Men igen, vi skal gå det efter i detaljer, før vi endeligt forholder os til resultatet og konsekvenserne.

Politiforbundets daglige politiske ledelse mødes onsdag for at gennemgå aftalen.

Nærpolitienhederne

  • Enhederne vil være base for lokalpolitiet i det pågældende område og have åbent for fysiske henvendelser mindst 15 timer om ugen.
  • De vil have en bemanding på minimum fem politiårsværk per enhed, så der – ud over bemandingen af nærpolitienhederne i åbningstiden for fysiske henvendelser – sker en styrkelse af det øvrige lokale politiarbejde i området. Der er tale om en markant udvidelse af politiets eksisterende åbningstider. Det vil være op til den enkelte politikreds at vurdere, hvordan åbningstiden bedst fordeles henover ugen ud fra de lokale forhold.
  • På nærpolitienheden vil borgerne kunne foretage anmeldelser, være i dialog med politiet og få råd og vejledning.
  • Ved siden af borgerhenvendelserne kan betjentene på nærpolitienhederne for eksempel foretage sagsbehandling af mindre sager, lave telefoniske tryghedsopfølgninger samt forberede og samle op på bekymringssamtaler med lokalområdets unge.
  • Samtidig vil betjentene knyttet til nærpolitienhederne kunne patruljere i lokalområdet som et supplement til beredskabet. Eksempelvis vil lokalbetjentene kunne indhente videoovervågning fra for eksempel et butikstyveri eller aflægge besøg hos indbrudsramte borgere og optage anmeldelse samt vejlede om kriminalpræventive tiltag og sikring af egen bolig.

 

Kilde: Justitsministeriet