Regningen for ødelagte havne efter stormflod er gjort op - fire gange højere end stormen Bodil

I 13 havne er skaderne større end omsætningen.

Det var en dyr fornøjelse for de danske lystbådehavne, at den værste stormflod i mere end 119 år ramte Danmark den 20. og 21. oktober. 

Samlet set løber regningen for 59 havne beliggende i de områder, hvor Naturskaderådet erklærede stormflod, op i 90 millioner kroner. Det viser en opgørelse fra Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID). Regningen er fire gange højere end da stormen Bodil ramte i 2013.

Skaderne spænder fra 15.000 kroner og helt op til 13,4 millioner kroner.

TV 2 Fyn har vi tidligere fortalt om skader for store beløb på både Avernakø og Lyø. Da TV 2 Fyn besøgte Lyø i november, anslog havnefoged John Hansen, at regningen løb op i mellem en halv og en million kroner. På Avernakø kiggede formand for Avernakø Bådehavn Henning Storm ind i en regning på 5-6 millioner kroner.

De fire hårdest ramte havne (som har skader for minimum 10 millioner kroner) tegner sig for lige over halvdelen af det samlede skadesbeløb, nemlig 46,6 millioner kroner.

Skader på 49 havne

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark efterlyser hjælp til de berørte havne og har derfor inviteret erhvervsminister Morten Bødskov til et møde om situationen.

 - De ramte havne står i dag helt alene med regningen efter stormfloden. Det gælder finansieringen og genetablering af de skadede moler, broer og anlæg. Vi opfordrer erhvervsministeren til at yde hjælp her og nu til de berørte havne, siger formand Ole Jonsen.

Morten Bødskov afviste i november at hjælpe havnene. 

13 af havnene står med udgifter til skader, der er større end deres egen omsætning. De mange påvirkede havne kommer til at mærke det på omsætningen, fordi deres havne ikke fungerer, som de gjorde før. Ifølge FLID-formanden er det i Danmarks interesse at sikre de ramte havne.

- Vi opfordrer også til at finde en løsning på, hvordan lystbådehavnene fremover kan sikres ved stormfloder af den størrelsesorden som vi så i oktober. En lystbådehavn skaber lokale arbejdspladser, har stor turistmæssig betydning og har gunstig indflydelse på huspriser, butiksliv, kiosker, restauranter, friluftsliv og øvrige aktiviteter i området. Det er i landets fælles interesse at sikre lystbådehavnenes fremtid.

I fem af havnene vurderes det, at det vil tage mere end 20 år at betale for reetablering af havnene opgjort i forhold til havnens overskud.

Oversigt

    Oversigt