Slut med fartbøder til fynske ambulancer

Løsning sikrer, at udrykningskøretøjer ikke får bøder for at køre for stærkt forbi såkaldte stærekasser.

quote Vi har rigtig mange kørsler, hvor ambulanceredderne skal køre helt efter færdselslovens bestemmelser

Kim Ahlers, vagtcentralchef, Ambulance Syd

Det er slut med absurde fartbøder til ambulancer, brandbiler og andre udrykningskøretøjer.

Siden de såkaldte stærekasser blev opsat, har Rigspolitiet ekspederet bødeforlæg ud til de køretøjer, som i bestræbelserne på at redde liv eller slukke en brand, med fuld udrykning er suset i høj fart forbi en af Vejdirektoratets automatiske fartkontroller.

Rigspolitiet meddeler, at der nu er fundet en løsning, der sikrer, at udrykningskøretøjer sorteres fra i sagsbehandlingen. 

Mere konkret vil en sag blive frasorteret, hvis det visuelt kan konstateres ud fra det optagne billede, at der er tale om et udrykningskøretøj.

Det betyder, at førere af eksempelvis brandbiler eller ambulancer ikke efterfølgende skal bruge tid på at dokumentere, at hastighedsoverskridelsen skete i forbindelse med en udrykning.

- Vi kører i sagens natur for hurtig udrykning, forbi stærekasser og mobile fartkontroller. Det gør jo, at vores ambulancer og lægebiler bliver blitzet, hvor de helt lovligt faktisk kører for stærkt, siger Kim Ahlers, vagtcentralchef hos Region Syddanmarks ambulancetjeneste Ambulance Syd. 

Op mod 300 årlige bøder sløjfes

I Region Syddanmark er der opsat to stærekasser - den ene på Bogensevej i Odense - og fra dem er der årligt udskrevet mellem 250 og 300 fartbøder til udrykningskøretøjer, som lovligt kørte for hurtigt.

Den nye ordning betyder dog ikke, at der kan køres, som man har lyst til.

- Vi har rigtig mange kørsler, hvor ambulanceredderne skal køre helt efter færdselslovens bestemmelser, og hvis de kører for stærkt i de tilfælde, skal de selvfølgelig også have en bøde som alle andre borgere eller andre bilister, siger Kim Ahlers.

Fakta om Ambulance Syd

Stikprøvekontroller

Med løsningen er der en risiko for, at uberettigede hastighedsovertrædelser begået af beredskabsaktører ikke vil udløse en bøde.

Derfor har politiet besluttet at indføre stikprøvekontroller. Her vil politiet se nærmere på, om der har været tale om en udrykningskørsel.

Indtil videre gælder løsningen ikke politiet, men alene de øvrige beredskabsaktører som eksempelvis ambulancer, brandvæsen og akutlæge.

Det skyldes, at der i forhold til politiets udrykningskørsel er behov for at gennemføre en ændring af retsplejeloven, før den nye løsning også vil kunne gælde for politiet.