Letbanen i Odense bliver forsinket i flere måneder

Problemer med at færdiggøre byggeri tæt ved letbanen forsinker nu driftsstarten. Den forventes tidligst at køre i forsommeren 2021.

Letbanen i Odense kommer ikke til at køre ved udgangen af 2020. Indtil videre ser det ud til, at borgerne i Odense tidligst får glæde af letbanen i forsommeren 2021. Det bekræfter flere kilder over for TV 2/Fyn.

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger skyldes forsinkelsen blandt andet et sammenfald mellem letbanebyggeriet og flere andre private byggeprojekter i Odense. Blandt andet et byggeri tæt ved Odense Rådhus.

 

Ingen af politikerne i Odenses økonomiudvalg ønsker at kommentere på forsinkelsen, men ifølge TV 2/Fyns oplysninger er udvalget orienteret om problemerne.

Odense Letbane vil ikke kommentere på historien. De henviser til Odense Kommune, som ejer Odense Letbane.

TV 2/Fyn har siden mandag formiddag forsøgt at få en kommentar fra Odense Kommune - det har endnu ikke været muligt. 

Første alvorlige problem  
Dette er første gang, at letbanen løber ind i problemer af denne karakter. Indtil videre har tidsplanen for Letbanen holdt, og økonomien har også været indenfor budgettet.

 

 

I december så det meste ellers ud til at køre på skinner. Her underskrev Odense Letbane kontrakt med den kommende driftsoperatør, Keolis. Dermed havde Odense Letbane indgået kontrakter på alle fire hovedområder: Driften, det indledende anlægsarbejde, transportsystemet samt leverancen af de i alt 16 letbanevogne til Odense. Alle kontrakter blev indgået, så budgettet holder sig inde for såvel anlægs- som driftbudgettets rammer. Ifølge Odense Letbane betød det, at der var opnået optimal sikkerhed for at kunne levere letbanen til den forventede pris. 

Hvad forsinkelsen betyder for økonomien, har TV 2/Fyns ikke kunnet få oplyst. Odense Kommunes stadsdirektør vil dog - ifølge TV 2/Fyns oplysninger - i løbet af nogle dage præsentere offentligheden for en redegørelse, som giver et dybere indblik i årsagerne til og konsekvenserne af forsinkelsen. 

Fakta om letbanen

Korrektion
Clock25. feb 2019, kl. 19:48
Det fremgik tidligere af artiklen, at Trafikstyrelsen ikke ville tillade byggeri for tæt på letbanen. Trafikstyrelsen har dog ikke været inde over den beslutning. Det er i stedet Odense Letbane og Odense Kommune, som har truffet beslutningen af sikkerhedsmæssige hensyn, da byggeriet af en parkeringskælder på TBT-byggeriet er blevet forsinket.

 

Oversigt

    Oversigt