Pas på hullerne: Ny kampagne skal forhindre ulykker langs letbanearbejdet

Letbanearbejdet er ikke bare besværligt for trafikanterne i Odense, det kan også være farligt. Derfor lancerer Odense Letbane nu en kampagne, der skal øge odenseanernes opmærksomhed ved de mange byggepladser i byen.

 Alt fra revnede bukser til alvorlige personskader. Det har været konsekvensen, når trafikanter i Odense har forsøgt at skyde genvej henover letbanens byggepladser. 

Nu skal en ny kampagne gøre odenseanerne opmærksomme på, at letbanens byggepladser er farlige, og at man derfor skal respektere hegn og anvisninger.

- Nogle steder langs letbanebyggeriet kan det være fristende at skyde genvej. Men det er altid forbundet med risiko, da en byggeplads er et farligt sted for uvedkommende, siger Rune Bager, der er er chef for nabokommunikation ved Odense Letbane.

Derfor opsætter letbanen nu plakater langs hele letbanebyggeriet. Plakaterne skal advare trafikanterne mod at bevæge sig ind på de afspærrede arbejdspladser.

Farlige maskiner

- Vi bruger store maskiner, der er farlige at komme i nærheden af. Der er også mange huller man kan falde ned i og underlaget kan snyde og være blødere end det ser ud, siger Rune Bager.

Han fortæller, at letbanen løbende har fået meldinger om både mindre og mere alvorligere ulykker blandt både fodgængere og cyklister, der er kørt direkte ind i letbanebyggeriet. 

- Vi ved ikke præcist, hvor mange der er kommet til skade ved bevæge sig ind på vores byggepladser. Vi har fået over 20 henvendelse, og det handler både om ødelagt tøj og alvorlige skader på ben. Men der er formentligt også et stort mørketal, siger Rune Bager. 

Videoer på Facebook

Især omkring Middelfartvej og ved Bolbro kan det være fristende lige at smutte gennem en byggeplads for at undgå en stor omvej, mens trafikanterne ved Ørbækvej i forvejen er vant til at bruge andre veje uden om letbane-arbejdspladserne.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

I første omgang bliver der sat 50 plakater op langs letbanebyggeriet.

Udover at opsætte plakater langs den kommende letbanerute, består kampagnen også af en række videoer, som vil blive vist på Facebook. 

Oversigt

    Oversigt